Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

McNamara ny Erlander-professor
Foto: Dan McNamara
Britten John McNamara ska jobba tvärvetenskapligt på sin Tage Erlander-professur vid Göteborgs universitet.
Grattis John McNamara, till Tage Erlanders gästprofessur!
– Tack, jag känner mig hedrad. Det är ett bevis för att mitt arbete uppskattas här. Det finns en stark forskning i Sverige inom beteendevetenskaplig biologi, evolutionsbiologi och ekologi som är mina forskningsområden. Det känns toppen att få vara här ett år.

Vilka planer har du för det kommande året?
– Jag har redan forskningssamarbeten med grupper i Göteborg, Lund och Stockholm som kommer att fortsätta. Jag hoppas också kunna vara en katalysator för att få in mer tvärvetenskap.

Vad forskar du om?
– Vid Göteborgs universitet arbetar jag med, bland andra, Karin Hårding kring sälars biologi. Vi tittar på reproduktionsstrategier hos olika sälararter. Sälar investerar olika mycket i sin avkomma genom att i några fall ge di bara i någon vecka, medan andra ger di i över ett år. Vi vill förstå vilka miljöfaktorer som styr livssstilen.

– Vid Lunds universitet finns Anders Hedenströms världsledande forskargrupp kring flyttfåglar. Flyttfåglar visar en stor variation i sina ruggnings- och flyttbeteenden och vårt mål är att förstå dessa olika mönster, till exempel hur deras kroppsstorlek påverkar årsrytmen.

– Vid Stockholms universitet samarbetar jag med Olle Leimar och studerar ”informationsflöde” mellan olika organismers generationer, för hur de anpassar sig till miljön.

Vad fick dig att bli forskare?
– Matematik, fysik och astronomi var det jag först intresserade mig för. Jag gillar helheten och logiken inom de områdena. Vägen till biologin hittade jag först efter studentexamen när jag bodde granne med en biolog, Alasdair Houston, som inspirerade mig. Vi inledde ett samarbete som har lett till över hundra publikationer.

Vad gör du helst på din fritid?
– Jag skulle vilja vara mer fysiskt aktiv, men jag måste vara försiktig eftersom jag har en dålig rygg och dåliga knän. Så det får bli mer av matlagning, som är ett annat intresse. Eftersom det finns ett stort utbud av fisk i Göteborg hoppas jag kunna utveckla mitt kunnande inom fiskmaträtter.


Namn: John McNamara.
Ålder: 57.
Familj: Frun Niki, två söner (Tom 32 och Daniel 17).
Bostad: Bristol i England och Göteborg i Sverige.
Intresse: Matlagning.


Fotnot: Läs mer om John McNamara och hans forskning.
Läs mer om Tage Erlanders gästprofessur.
2007-10-29

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se