Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

Foassen ut – biträdande lektorn in…
Arne Johansson, huvudsekreterare.
Vi närmar oss slutet på höstens stora granskningsprocess där hundratals forskare dragit sina strån till stacken för att få en högkvalitativ granskning av de nära två tusen ansökningar som landade på ämnesrådets bord för naturvetenskap och teknikvetenskap i våras.

Processen har gått ganska smidigt och problemfritt i år och alla berörda kan känna sig nöjda med beredningsarbetet. Omvärlden förändras ständigt och vi måste anpassa Vetenskapsrådets arbete efter nya förutsättningar.

En sådan är den planerade förändringen av befattningsstrukturen vid universitet och högskolor som föreslås i den nu nästan klara Befattningsutredningen (Utredare är Ann Numhauser Henning). Det mest radikala greppet som föreslås där är avskaffandet av forskarassistentanställningen och att ersätta denna med anställning som biträdande lektor. Den senare innebär en rättighet att bli prövad för tillsvidareanställning, endera som lektor eller, som utredaren också föreslår, som biträdande professor.

Utan att gå in på en diskussion om de allmänna konsekvenserna av detta så väcker förslaget en del tankar kring relationen mellan Vetenskapsrådet och universiteten. Vilka stödformer passar i detta nya scenario.?

Allt mer pekar på att vi från Vetenskapsrådets sida bör koncentrera våra insatser på projektstöd (inklusive lönemedel till doktoranders forskning) och bidrag till löner för tidsbegränsade anställningar som postdok, biträdande lektor och rådsforskare.

Idag finansierar Vetenskapsrådet så kallat friköp för forskande lektorer och i en del fall professorer. Inom ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har vi kvar en policy som säger att stor restriktivitet skall gälla för lönemedel till professorer. Distinktionen professorer – lektorer är redan idag suddig och kommer i fortsättningen bli omöjlig att använda. Som jag ser det är det rimliga utvägen ur detta att man renodlar ansvarsfördelningen så att universiteten får ansvar (och medel) att finansiera lönerna för lektorer/professorer och att VR gradvis ökar restriktiviteten och därmed minskar stödet till löner för dessa kategorier.

Om två veckor tas våra bidragsbeslut. Trots mer pengar än vanligt kommer det också i år vara många bra projektförslag som kommer att hamna utanför listan av finansierade projekt, men för alla intresserade av årets rysare så hänvisar vi till Vetenskaprådets hemsida kort efter ämnesrådets beslut.
Och mera kött på benen blir det förstås i nästa nummer av Tentakel.
2007-10-29

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se