Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

"Vi måste samverka med bibehållen mångfald"
Foto: Chalmers tekniska högskola
Karin Markides, rektor på Chalmers, tror att kreativa forskningsmiljöer i USA delvis beror på att man är mest intressant om är annorlunda...
Från professor till vice generaldirektör, till rektor. Karin Markides breda kompetens och bakgrund var avgörande när hon förordnades till rektor för Chalmers tekniska högskola förra året. Både kvalitativ konkurrens och strategiskt samarbete ingår i hennes vision om Chalmers som en stark, internationell aktör.
Karin Markides har en gedigen akademisk karriär bakom sig. Som professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet och som gästprofessor vid Stanford University har hon medverkat till över 250 vetenskapliga artiklar, till bildandet av sex patent och två företag, samt stöttat över 50 doktorander i USA och Sverige.

Som rektor finns inget utrymme för egen forskning. Är det en saknad?
– Det beror på hur man tänker. Jag är ju ändå kvar i den världen och kommer i kontakt med mycket forskning, säger Karin Markides. Och jag följer min grupp i Uppsala – jag gläder mig väldigt när det går bra för dem.

Det har varit en del forskningspolitiska debatter den senaste tiden. Om rankningslistor, om att minska antalet universitet i Sverige. Är det någon debatt som varit speciellt intressant för Chalmers del?
– Alla debatter är intressanta för Chalmers. Om antal universitet… det finns inga stordriftsfördelar i den här världen, vi måste samverka med bibehållen mångfald.

Karin Markides beskriver hur både universiteten och de små högskolorna måste bli belönade för att de samverkar genom olika roller, rika forskningsmiljöer respektive unika nischer, men att detta hittills inte har lönat sig. Hon menar att man måste hitta former att belöna samspel.

– I Sverige är man bra på team och på att jobba tillsammans, men man samarbetar med sina likar. För att få loss kreativitet måste man samarbeta över gränser.

Internationella erfarenheter har gett Karin Markides perspektiv på det svenska systemet.
– I USA är man mest intressant om man är annorlunda, det är man inte i Sverige. Det tror jag är en del av hemligheten kring varför de finns så kreativa miljöer där.

Globala klimat- och miljöförändringar aktualiserar Chalmers målsättning att bidra och medverka till hållbar utveckling. En utmaning?
– Ja. Vi jobbar även med den ambitiösa visionen att skapa ett hållbart samhälle, och med utbildningen av morgondagens ingenjörer. Att inte bara vara problemlösare utan också förstå och hantera positiva och negativa effekter av kunskap och teknisk utveckling.

Viktiga frågor. Ändå är det svårt att rekrytera studenter?
– Ja, fast jag är trots allt hoppfull. Jag är övertygad om att man måste väcka intresset för naturvetenskap och teknik i tidig ålder.

Har det varit ett bra första år som rektor för Chalmers?
– Ett fantastiskt år! Studentkåren var otroligt bra på att introducera mig. Jag blev nollad som rektor och fick ett intyg som jag nu har satt i guldram.


Namn: Karin Markides.
Ålder: 55 år.
Yrke: Rektor och vd för Chalmers tekniska högskola, professor.
Familj: Man och två vuxna söner, ett litet barnbarn.
Bor: I Göteborg.
Intressen: Långpromenader med make och hund, måla tavlor.
Reser gärna till: Grekland.
Favoritkonst (-när): Monet.
Senast läst bok: Chalma Mater.
2007-10-29

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se