Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

Nobelfysik i vardagen
Nobelfysik i vardagen är ingen nöjesläsning, enligt recensenten.
BOKRECENSiON
Titel: Nobelfysik i vardagen – 100 nobelpris förklarade i en mordgåta
Författare: Patrik Norqvist och Maria Hamrin
Förlag: Studentlitteratur (2007)
Det vikande intresset bland ungdomar för studier i naturvetenskap och teknik är välkänt och utgör ett problemområde som kräver uthålliga insatser. En viktig del i den långa kedja av olika satsningar som krävs inom detta område är att göra naturvetenskap mer lättillgänglig för en bred publik och därmed öka förståelsen av abstrakta teorier och kopplingen dessa har till den verklighet vi känner igen från vår vardag.

I boken ”Nobelfysik i vardagen ” vill författarna Patric Norqvist och Maria Hamrin (båda universitetslektorer i fysik vid Umeå universitet) slå ett slag för denna popularisering genom att på ett lättbegripligt sätt förklara vad Nobelprisupptäckterna inom fysikområdet fått för betydelse för människan och samhället.

En detektivhistoria

”Nobelfysik i vardagen” är en slags detektivhistoria som till stora delar utspelar sig i ett fiktivt Mellansverige där många namn på personer och orter kan kopplas till nobelpristagare i fysik. 

Historien tar sin början i staden Hesenberg (jmf Werner Heisenberg, nobelpristagare 1932) där poliskommissarie Robert Rickardsson snabbt hamnar mitt uppe i en komplicerad mordutredning. En rad mystiska dödsfall ger den lokala poliskåren huvudbry och hjälp från två fysiker, Rakel och Nicke, måste till för att lösa fallen.

Inom ramen för denna historia presenteras samtliga Nobelpris i fysik fram till och med 2006. Invävt i deckargåtan finns också olika vardagsmysterier som förklaras med enkla fysikaliska resonemang utan komplicerad matematik. Som läsare får man till exempel veta varför utandningsluften känns kall mot huden om man blåser hårt eller varför vatten som upphettas i mikrovågsugnar kan bli varmare än 100 grader C.

Vardagstillämpningar

Varje kapitel avslutas med en rad fysikklurigheter som är relaterade till händelser i detektivhistorien och till vilka det finns lösningar. Boken ger också exempel på några vardagstillämpningar som kan baseras på en eller flera Nobelprisupptäckter. ”Nobelfysik i vardagen” är tänkt att användas som kurslitteratur, inspirationskälla för fysiklärare eller som ren nöjesläsning.

Bokens grundidé att göra Nobelprisen i fysik mer lättillgängliga för en lekman är naturligtvis mycket god. De flesta av nobelprismotiveringarna kan uppfattas som svårgripbara om man inte tillhör en krets av fackexperter. För ett flertal kan därför Nobelprisen, och för den delen naturvetenskapen i allmänhet, vara svår att värdera eller uppskatta.

Stilistiskt låg nivå

Tyvärr finns det brister med denna bok varför författarnas mål med boken kanske kan bli svåra att uppnå. Detektivhistorien som utgör bokens röda tråd är tyvärr av sådan kvalitet att den knappast kan läsas som ren nöjesläsning.

Den stilistiska kvaliteten är av låg nivå och det är oklart på vilket sätt detektivhistorien kan göra boken mer tillgänglig för en bredare målgrupp – något som enligt författarna var huvudsyftet med denna deckargåta. Texten känns omständlig och tjatig med många störande upprepningar.

De vardagliga mysterierna som beskrivs i texten är i sig intressanta men de fysikaliska resonemangen blir till stilbrott i texten som leder till att historien stannar upp och förlorar både fart och spänning.

Förstärker töntstämpeln

Överhuvudtaget fungerar det dåligt att blanda den skönlitterära texten med resonemang av rent fysikalisk karaktär. Det är också olyckligt att huvudpersonerna i boken har karaktärsdrag som förstärker den töntstämpel som ofta omger fysikämnet och som det är vikigt att tvätta bort. Som läsare får man inte känslan av att fysik är jättekul och häftigt!

I arbetet med att beskriva nobelprisen har författarna lyckats bättre, även om sättet dessa har vävts in i detektivhistorien känns lite krampaktigt. Som läsare är det lockande att hoppa över den sammanbindande historien och bara läsa dessa beskrivningar.

Betoningen av kopplingen mellan upptäckter inom grundforskning och hur detta kan leda till viktiga vardagstillämpningar är bra. Beskrivningarna är ibland också kryddade med roliga anekdoter om personerna bakom nobelprisen. Tyvärr saknas ett bra register som skulle kunna göra det enkelt att hitta en viss nobelpristagare.

Sammanfattningsvis är boken en liten besvikelse. Det finns dock intressant information att hämta ur boken varför den skulle kunna fylla en funktion som inspirationskälla för lärare.


Betyg: 3 (av 5) Tentakler
2007-10-29

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se