Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

Starkare ställning för ESS i Lund
Foto: Jörgen Widsten
Lars Börjesson, huvudsekreterare i Kommittén för forskningens infrastruktur, träffade representanter för Europas forskningsdepartement, vid en rundabordskonferens om European Spallation Source, ESS.

Foto: Vetenskapsrådet
Lars Börjesson och Barbro Åsman sitter i den rådgivande gruppen till ESS.
Sveriges ambition att få spallationskällan ESS till Lund har stärkts. Dels genom en rundabordskonferens med representanter för europeiska forskningsministerier, dels genom en rådgivande grupp som utsetts av regeringen för att stötta Sveriges kandidatur.
I mitten av oktober möttes representanter för de europeiska utbildnings- och forskningsdepartementen för första gången för att diskutera frågan om var forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, ska byggas.

Det skandinaviska konsortiet ESS-S:s rundabordskonferens i Köpenhamn och Lund, under ledning av statssekreterare Peter Honeth, var välbesökt. Representanter från inte mindre än 23 länder var närvarande.

Under två dagar fick deltagarna information om det svenska värdskapserbjudandet, planeringsprocessen och, inte minst, tillfälle att diskutera med varandra hur de fortsatta förberedelserna ska gå till.

Rådgivande grupp

Ett annat steg på vägen mot ett svenskt värdskap för ESS togs i början av oktober då regeringen inrättade en "Expert Advisory Group". Den rådgivande gruppen knyts till det nybildade ESS-sekretariatet i Lund och har till huvuduppgift att granska sekretariatets verksamhet och ge råd angående ESS och Sveriges kandidatur.

Gruppens ledamöter är representanter för politik, vetenskap och näringsliv. Lars Börjesson, Vetenskapsrådets huvudsekreterare för forskningsinfrastruktur, är en av ledamöterna. Barbro Åsman, professor i partikelfysik och ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, en annan.
Göran Bexell, rektor för Lunds universitet, leder gruppens arbete. 
 
Nästa steg i processen innebär att Allan Larsson, som är svensk chefsförhandlare, besöker Europas länder för att undersöka var det finns tekniskt kunnande för att bygga de moduler som krävs för ESS. Samtidigt fortsätter han arbetet med att knyta ett tillräckligt stort antal länder till det skandinaviska förslaget för att beslut ska kunna tas och anläggningen börja byggas.
 

ESS Scandinavias rådgivande grupp består av:
Ordförande
• Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet, professor i etik.
 
Ledamöter
• Lars Börjesson, huvudsekreterare Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola.
 
• Henning Christoffersen, före detta finansminister i Danmark, före detta vice ordförande i EU-kommissionen, ordförande i Örestad Development.
 
• Lena Gustafsson, vice generaldirektör VINNOVA, ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer, professor i mikrobiologi vid Chalmers tekniska högskola.
 
• Hasse Johansson, chef för forskning och utveckling vid Saab-Scania.
 
• Pia Kinhult, regionråd i Region Skåne, ledamot av regionstyrelsen.

• Barbro Åsman, ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap, ledamot i regeringens forskningsberedning 2006-2007, professor i partikelfysik vid Stockholms universitet.


Fotnot: Läs "Allan Larsson ska ta ESS till Lund" i Tentakel.
2007-10-29

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se