Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

19 svenska forskare slåss i Bryssel
Foto: Tentakel
Erik Lindahl simulerar proteiner i datorn. Med ERC:s Starting grant kan han vidareutveckla programvaran.

Mattias Marklund ser uttagningen till ERC:s första utlysning som en merit i sig.
19 svenska forskare har gått vidare till en intervju i Bryssel för att slåss om pengarna i den första utlysningen från European Research Council, ERC.
Starting Grant riktar sig till unga forskare med potential att bli världsledande. Urvalsprocessen består av två steg. Av de totalt 9167 kortfattade ansökningar som kom in till ERC, gick 559 vidare till steg två. Det innebär en full ansökan och en resa till Bryssel för att presentera sitt projekt och bli intervjuade av en panel.

19 svenskar har blivit uttagna till intervju, varav ett tiotal är verksamma inom naturvetenskap eller teknik.

100 000 - 400 000 Euro

Det som står på spel är anslag på 100 000 – 400 000 Euro per år, under upp till fem år. (Pengarna kommer från EU:s sjunde ramprogram.) Ungefär hälften av de 559 kommer att passera nålsögat.

Intervjun i Bryssel kan hjälpa eller stjälpa hela ansökan. Alla i expertpanelen kanske inte hunnit läsa ansökan utan gör sin bedömning på den muntliga presentationen.

– Du har tio minuter på dig att göra ett rejält intryck på panelen, säger forskarassistenten Erik Lindahl som deltog i Vetenskapsrådets träningsdag inför Brysselresan.

Provföreläsning

Halvdagsträffen leddes av docent Carl Johan Sundberg vid KI som menar att svenskar i allmänhet är mer blygsamma och inte tränas i att marknadsföra sig själva, som forskare i många andra länder vi konkurrerar med.
 
Deltagarna fick provhålla sitt 10-minutersföredrag och sedan ge varandra feedback. Dessutom diskuterades kulturskillnader och vikten av en personlig presentation där man gör bra reklam för sig själv.

– Utan kostym och slips är man död, säger Erik Lindahl, som till vardags helst går klädd i jeans och tröja.

Till nya inriktningar

Meningen är att ERC-pengarna ska användas till nya inriktningar. Erik Lindahl är fysiker från början men arbetar nu med bioinformatik vid Stockholms universitet. Han simulerar proteiner i datorer för att se om, och hur starkt, de binder till andra ämnen. Det kan vara till stor hjälp till exempel vid utveckling av läkemedel.

– Jag har sökt pengar för att kunna anställa 2-3 postdoktorer för att vidareutveckla programvaran vi skrivit, GROMACS.

Idag kan de med datorns hjälp ”sätta en flagga” på varje enskild atom och följa rörelser på nanosekund-skala, men Erik Lindahl vill kunna följa biologiska processer som tar åtskilliga mikrosekunder.
– Vi behöver göra miljontals beräkningar för varje steg och miljontals steg för en molekyl.

Är du nervös för intervjun i Bryssel?
– Nej, snarare förväntansfull. Det är kul att det finns ett europeiskt forskningsråd som går på vetenskaplig excellens, säger Erik Lindahl.
– Processen känns viktigare än det individuella utfallet.

Professor Mattias Marklund i Umeå är en annan av de 19 svenskar som gått vidare i ERC:s första utlysning för unga forskare – och duvats i aggressivare presentationsteknik.

När han berättar för Tentakel om sin forskning kring kvantplasma, hur mikroskopiska effekter kan utnyttjas makroskopiskt, säger han ändå ”vi”.
– Haha, jag är ju svensk… Men vi ÄR ju en grupp, även om jag är gruppledaren, säger han på kanske nordiskt blygsamt vis.

Besked i december

Vilka som får ERC:s Starting Grant avslöjas i december.

– Det är stor prestige i det här. Även om jag inte blir en av de lyckliga vinnarna, är det en merit att ha blivit uttagen, säger Mattias Marklund.


Fotnot: Läs i Tentakel om ERC:s första utlysning.
Läs artikeln Så satsar Europeiska forskningsrådet.
Läs intervjun med Henrik Heldin, svensk ledamot i ERC, i Tentakel.
2007-10-29

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se