Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

Konsten att räkna
Konsten att räkna av Allan Gut handlar bland annat om statistikens fällor.
RECENSION
Titel: Konsten att räkna
Författare: Allan Gut
Förlag: Norsteds (2007), 240 sidor

Vi omges ständigt av siffror. Syftet med denna bok är att förstå siffrorna lite bättre och den vanligaste metoden är naturligtvis att räkna lite. Vissa människor tycker det är kul att vrida och vända på siffror och dit räknas både författaren till denna bok och jag själv. 

Siffrornas psykologi är ett intressant kapitel. En människa lever i ungefär i 1 000 månader, vilket är ungefär 2,5 miljarder sekunder. Dessa två uppgifter ger olika reaktioner hos mig. En månad är en ganska överblickbar tid och 1 000 ett ganska litet tal. Därmed verkar 1 000 månader som en kort tid.
Även om en sekund är en kort tid så känns 2,5 miljarder ofantligt stort och därmed som en längre tid fast det faktiskt är tvärtom. Allan Gut anger också tiden som 30 000 dagar vilket ger perspektiv på vad en bortslösad dag innebär.

Bra och dålig statistik

Många av bokens siffror handlar om statistik, och argument kring bra och dålig statistik. Några uppgifter känns gamla och invanda medan andra öppnar ögonen för kanske förvånande trender i samhället. Att spädbarndödligheten minskat så kraftigt som från 894 barn 1975 till 308 barn 2003 hade i alla fall jag missat.

En av boken poänger är att även om uppsåtet är gott så är det lätt att gå fel när ett stort material ska sammanfattas. Är median eller medelvärde bäst? Procent eller absoluta tal? Har något förändrats eller är det bara slumpvariationer?
Statistik kan som bekant även användas för att driva en viss åsikt och här blir fallgroparna för mottagaren flera. Ingen blir fullärd inom detta område, men bokens diskussioner är insiktsfulla och användbara.

Klassisk matematik

Förutom statistik diskuteras i boken även en del klassisk matematik som det binära talsystemet, fraktaler och de platonska kropparna (regelbundna månghörningar i rymden).

Syftet med boken anges vara att väcka nyfikenhet och sprida kunskap till de personer som inte redan är sifferfrälsta. Jag tror att detta till stora delar uppnås.
En uttalat sifferallergisk person lägger nog bort boken ganska snart men den intresserade som gillar Guts något torra humor kan få nya perspektiv på flera områden.
Även en matematiskt lite mer skolad person, som känner igen mycket av problemställningarna och argumenten, hittar med all sannolikhet något nytt att glädja sig åt.


Betyg: 4 Tentakler

2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se