Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

Ranking – en tävling i populism
Foto: Johan Bryggare
Rankinglistor är här för att stanna, men de bör göras på ett seriöst sätt, menar nye universitetskanslern Anders Flodström.
DEBATT

För tio år sedan raljerade vi över den ranking som gjort sitt inträde vid amerikanska universitet. Vi förundrades över hur universiteten rankades som om de vore fotbollslag och över den stora betydelse som universiteten gav dessa rankingar, både när det gällde det egna varumärkets status och det värde rankingplaceringen uppfattades ha för rekryteringen av studenter. Då befann vi oss i ett system där vi alla var tämligen jämbördiga. Vi hade examensrätten och studenterna var tillräckligt många för att räcka åt oss alla.

Medialt attraktiva listor

I dag är rankingen i högsta grad en verklighet även i Europa och i Kina. Mycket tid ägnas åt att förstå och anpassa rapporteringarna så de uppfyller kriterierna för ett framstående lärosäte. Vid ett möte i Leiden i Holland nyligen diskuterades detta och det blev uppenbart att det som Europas rektorer vetat sedan länge, var sanning. Rankninglistor som Shanghai Jiao Tong och Times Higher Education Supplement är inte till för att vägleda universitetens ledningar och fakulteter eller för konsumentupplysning till studenter. De är till för att vara medialt attraktiva och tjäna särintressen. Dit hör en glorifiering av engelskspråkiga universitet och av medicinska och biologiska vetenskaper.

Det stod också klart att hanteringen av rapporteringarna från de olika universiteten inte heller höll måttet. Någon oberoende granskning av universitetens egna utsagor sker över huvud taget inte. Trots det fortsätter media att rapportera dessa rankinglistor som sanningar. Resultatet blir en endimensionell tävling i populism i stil med Eurovision Song Contest, som kommer att leda till valspråket ”en ranking åt alla”.

Seriös granskning

I universitetens komplexa roll ingår idag, förutom utbildning och forskning, också innovation, entreprenörskap och samverkan. Det gör det nödvändigt att genom olika indikatorer kunna följa och utvärdera såväl den egna verksamheten som andra universitets, exempelvis genom bibliometriska studier. Att få del av de goda exemplen och kunna dra nytta av dem i den egna verksamheten är värdefullt.

För våra avnämare och presumtiva studenter innebär en seriös granskning att de kan lita på att informationen verkligen är korrekt. Bibliometriska studier och rankningresultat är här för att stanna. Oseriösa och särintressestyrda rankingar medialt förmedlade av okunniga journalister med lösnummerperspektiv kan vi leva utan.


Fotnot:
Läs också artikeln om ranking i det här numret av Tentakel. 

2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se