Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

The Republican War on Science
The Republican War on Science.
BOKRECENSION
Titel: The Republican War on Science
Författare: Chris Mooney
Förlag: Basic Books, 351 sidor
”Jag tror inte att vetenskapsmännen har vaknat och förstått vad som håller på att hända”, säger Steven Pinker, verksam vid Harvard och en försvarare av evolutionsläran. Citatet återges i boken The Republican War on Science som nyligen kom på Basic Books, och som är skriven av vetenskapsjournalisten Chris Mooney.

Förment vetenskapliga former

Intelligent design är, skriver Mooney, bara ett av många exempel på hur politiska och religiösa avsikter under det senaste decenniet i USA klätts i förment vetenskapliga termer. Sakta men säkert har det vuxit fram ett slags relativisering av vetenskapen, och detta förhållningssätt har vunnit terräng under president George Bush den yngre.

ID går ut på att det bakom skapelsen av människan och allt levande finns ett intelligent medvetande. Vem är då denne intelligente designer? Officiellt påstår ingen att det måste vara en kristen gud. Men i ett strategidokument från Discoveryinstitutet i Seattle, ID-rörelsens högborg, kan man läsa att målet är att ”ersätta materialistiska förklaringar med en teologisk förståelse att naturen och människan är skapade av Gud”. Discoveryinstitutet finansieras delvis av religiösa grupper.

"Bush har en postmodern inställning till vetenskap"

Mooney har rotat djupt i arkiv och gjort ett stort antal intervjuer. Han tecknar en detaljerad och initierad bild av en administration som inte kan eller vill skilja mellan vetenskap och ideologiskt färgad pseudovetenskap. Bushs presidentskap präglas av, som Mooney skriver, en postmodern inställning till vetenskap. Det som under tidigare presidenter handlat om enstaka fall av missbruk har nu satts i system.

Mooney ger flera exempel:

•    Naturvetare som har en religiöst färgad inställning har utsetts till rådgivare.
•    Vita huset lägger sig i arbetet med forskningsrapporter.
•    Rådgivande vetenskapliga organ som under tidigare demokratiska och republikanska administrationer varit självständiga har fyllts med folk som vet mer om hur man kontaktar industrilobbyister och religiösa grupper än om vetenskap.
•    Begreppet "sound science" brukas flitigt. Det innebär ungefär att om något forskningsresultat inte passar ens ideologiska syften så hävdar man att bevisen är otillräckliga. Begreppet har exempelvis använts för att misskreditera rapporter om sambandet mellan högt sockerintag och fetma, samt mellan koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

Reaktion på positivismen

Stamcellsforskning och familjeplanering är andra områden där Vita huset har en egen agenda. Så presenteras kopplingen mellan abort och bröstcancer, som motbevisats i studie efter studie, som vetenskapliga fakta.

Mooney ser Bushadministrationens ideologisering av vetenskapen som en produkt av de kristna konservativas ogillande av abort, Darwin och regleringar på miljö- och hälsoområdet. Men nog handlar pseudovetenskapernas frammarsch också om en reaktion på positivismen. Intelligent design är egentligen bara en fortsättning på en lång tradition av ifrågasättande av upplysningen.

Kampen för att separera tro och vetenskap är inte vunnen, den har bara börjat.

Betyg: 4 (av 5) Tentakler

Fotnot: En längre version av recensionen har tidigare publicerats i Sydsvenskan.
2006-01-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se