Webbfrågan
Har du sökt medel från Vetenskapsrådet i år?

50% 3% 46%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 december 2007

Foto: Eva Barkeman
Allt fler frestas att tänja på de etiska gränserna inom forskning.
I somras kom ett förslag om en ny myndighet kallad Oredlighetskommittén, en fristående instans som ska utreda misstänkt forskningsfusk.
– Det finns en gråzon för vad som räknas som oredlighet. Den ökade pressen gör att många tänjer på gränserna, säger professor Håkan Wennerström.
 
Svenska forskare har blivit plagierade i Journal of Materials Science.
Ord efter ord överensstämde med deras egen artikel i PNAS bara ett år tidigare.
 
Foto: Chalmers
Karin Markides.
Karin Markides breda kompetens var avgörande när hon förordnades till rektor för Chalmers förra året. Hon tror på samarbete över gränser, inte på stordrift, för att öka kreativiteten på universiteten.
Tentakel har träffat henne efter första året som rektor.
 
Post doc eller postdok?
I oktober tog nybildade Språkrådet (fd språknämnden) upp fenomenet postdok – som ord betraktat.
Vad har Frank Zappa och Lemmy Kilmister i Motörhead gemensamt?
Jo, de har fått egna arter uppkallade efter sig.
 
 
Foto: Johan Gunséus
Mattias Marklund är en av de 19.
19 svenska forskare har gått vidare till en intervju i Bryssel för att slåss om pengarna i den första utlysningen från European Research Council, ERC.
 
Grattis John McNamara, till Tage Erlanders gästprofessur!
– Tack, jag känner mig hedrad. Det finns en stark forskning i Sverige inom beteendevetenskaplig biologi, evolutionsbiologi och ekologi som är mina forskningsområden.
Sveriges ambition att få spallationskällan ESS till Lund har stärkts. Dels genom en rundabordskonferens med representanter för europeiska forskningsministerier, dels genom en rådgivande grupp som utsetts av regeringen för att stötta Sveriges kandidatur.
 
 
Foto: Malin Svensson
Umeåforskaren Jan Larsson.
Arbetsklimatet har stor betydelse även i forskarvärlden.
– Att skapa en bra grupp är en viktig bit som kanske har blivit underskattad, säger docent Jan Larsson som är epigenetiker och en av landets sex nya rådsforskare.
 
Genom att studera 120 000 år gamla lager i Grönlandsisen konstaterar forskarna att världshavens yta kan stiga fortare än beräknat. Visserligen kan istäcket överleva ett varmare klimat bättre än man tidigare trott, men samtidigt finns tecken på en oväntat hög hastighet hos de förändringar som ändå sker.
 

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se