Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Sex nya rådsforskare
Epigenetik, kvantteknologi och paleozoisk paleobiolgi är några heta områden där Vetenskapsrådet utsett särskilda rådsforskare.
Här är listan över dem som fått rådsforskartjänster.
Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap finansierar ett program för forskaranställningar vid svenska universitet, så kallade rådsforskare. Anställningarna finansieras under högst sex år och är avsedda att vara ett steg i karriären för självständiga, etablerade forskare på docentnivå som är i en aktiv nivå. Anställningen innebär att forskaren får tid och möjlighet att koncentrera sig på sin forskning.

Programmet ingår i ämnesrådets strategi för att bidra till forskarrekrytering och förnyelse av forskning. Inkomna förslag till forskningsområden för rådsforskaranställningar behandlas i Vetenskapsrådet beredningsgrupper och referensgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskap innan beslut om utlysning tas i ämnesrådet.

Den 20 september beslutade ämnesrådet i naturvetenskap och teknikvetenskap om följande anställningar:

• Cellbiologi och biofysik i mikrofabricerade: Jonas Tegenfeldt, Lunds universitet.
• Epigenetik: Jan Larsson, Umeå universitet.
• Kvantteknologi: Peter Samuelsson, Lunds universitet.
• Metodutveckling inom teoretisk kemi: Patrick Norman, Linköpings universitet.
• Paleozoisk paleobiologi, faunadiversifiering och utdöenden: Michael Streng, Uppsala universitet.
•Teori för starkt korrelerade material: Jonas Fransson, Uppsala universitet.
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se