Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Nu utges Linnés allra första skrift
Foto: Uppsala universitet
På framsidan av Linnés allra första skrift från 1729 har han illustrerat skogsbingelns kärleksliv.
För första gången någonsin ges Carl von Linnés handskrivna lilla häfte ”Förspel till växternas bröllop” ut.
Originalskriften var en nyårspresent 1729 från Linné till hans välgörare Olof Celsius den äldre och beskriver den stora likheten mellan hur växter och djur förökar sig.
Carl von Linne var då 22 år gammal.

Det lilla häftet innehöll 22 blad som bundits i ett brokigt pappersomslag i guldbrokad och var försett med författarens egna illustrationer – titelplanschen visar föreningen mellan manligt och kvinnligt hos en skogsbingel. I förordet skriver Linné att ”kärleken angriper siälfwa örterna” med vårsolens livgivande krafter.

Texten är skriven på svenska – och så kallat svartbäckslatin, en variant av Uppsalaprofessornas ibland lite hemmasnickrade latin under 1700-talet.
Originalet, som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar, omarbetades senare till en avhandling, Sponsalia plantarum, vid Uppsala universitet 1746.

Nu ges orginalhäftet ut, 278 år senare, i samband med Bokmässan i september 2007 – i en utgåva på 500 exemplar.
Den nya boken är på hela 144 sidor och innehåller, förutom en faksimil av Linnés handskrift, en komplett transkription av texten på svenska samt en engelsk översättning.

Fotnot: Se tidigare artiklar i serien "Lätt om Linné:

Många slår mynt av Linné
Linnés "kollega" ansåg honom löjeväckande
Linné: Malaria orsakas av lerpartiklar
Linné kunde gjort en Darwin
"Stenar alstras inte ur ägg"
Skicka iväg Linné!

2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se