Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Nanoteknikens möjligheter och risker i ny bok
Foto: Tomas Lindström
Maria Strømme tror att nanoteknikens potential är närmast oändlig.

Foto: Erik Hagbard Couchér
Nya boken Där guld glimmar blått tar upp nanoteknikens möjligheter och risker.
Nanotekniken är på enorm frammarsch. Även om nanoteknik känns stort idag är det inget mot hur stort det kommer bli i framtiden.
– Det kommer ändra vårt sätt att leva, totalt, på alla plan, säger nanoforskaren Maria Strømme.
– Vi står förmodligen på en punkt där vi gissar hej vilt om betydelsen, men ändå inte kommer i närheten. Hon jämför nanoteknikens intåg med hur liten potential man såg hos datorerna på 50-talet och vilken roll datorn faktiskt har idag.

I dagarna lanserar Vetenskapsrådet boken Där guld glimmar blått – forskare om den lilla nanorevolutionen. Boken tar upp risker och möjligheter, hur nanotekniken kommer att påverka vår vardag.

Möjligheter och risker

Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet är en av många svenska och internationella toppforskare som berättar i boken om vilka möjligheter och risker nanotekniken för med sig.

Nanoforskning har pågått sedan slutet av 80-talet och tekniken används idag bland annat för att förstärka material. Inom det biomedicinska området där Maria Strømme är verksam pågår intensiv forskning. Man ser möjligheter som att reparera nerver på förlamade och att göra målsökande nanopartiklar som hittar och botar cancer – områden som skapar enormt hopp och oerhörda förväntningar hos drabbade och anhöriga, enligt Strømme.

Inga lagar

De positiva egenskaperna till trots har nanopartiklarfinns också en baksida. På grund av sin extremt lilla storlek kan nanopartiklar passera genom material som större partiklar inte kan.
– Vi måste noggrant utvärdera giftigheten hos nanopartiklarna, se hur de påverkar människa, djur och miljö.

Några lagar som styr användandet av nanopartiklar finns ännu inte.
– Vi måste utveckla mätverktyg för att ta reda på hur farliga nanopartiklarna är och enas om en verktygslåda. Det är inte helt enkelt att bestämma hur mycket nanopartiklar av vissa ämnen man kan använda. Det kan vara så att vi idag godkänner ämnen som inte kommer att godkännas senare, säger Maria Strømme.

Bara en ekonomisk begränsning

Nanorevolutionen har bara börjat och den enda begränsning Maria Strømme kan se för nanoteknikens framfart är ekonomin.
– Förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta vår forskning är att vi får samma ekonomiska tillväxt som idag.

I redaktionsrådet för boken har bland andra Bengt Westerberg, Eleanor Campbell, Bengt Fadeel, Göran Hermerén och Lars Samuelson ingått.

– Vi ville göra boken för att få ett grepp om nanotekniken där det ständigt kommer nya resultat och tillämpningar inom alla ämnesområden, men där de etiska diskussionerna inte hunnit med, säger redaktören Kristina Sundbaum.


Fotnot: Där guld glimmar blått – forskare om den lilla nanorevolutionen är den tredje boken i Vetenskapsrådets serie Pocketerad populärvetenskap. De tidigare var Den hemliga koden och Bakom vansinnet. Nästa bok kommer till våren och handlar om hållbar tillväxt.
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se