Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Flera lösningar kan undanröja klimathotet
Foto: IGBP
International Geosphere-Biosphere Programme, IGBP, firar 20 år – med ett seminarium i hoppets tecken.

Arne Mogren, klimatexpert på Vattenfall, samtalar med USA:s ambassadör Michael Wood och IGBP:s vd Kevin Noon på KVA i Stockholm.
Klimathotet går att undanröja. Men för att ersätta fossila bränslen krävs en mångfald av lösningar. 
Det konstaterade ett sjuttiotal forskare, politiker och näringslivschefer som nyligen möttes i Stockholm.
– Jag är övertygad om att det går att nå ett samhälle vid nästa sekelskifte som har nästan noll utsläpp av koldioxid, säger Arne Mogren, klimatexpert på Vattenfall och en av de särskilt inbjudna till symposiet ”Earth System Science and Society”, som arrangerades i Stockholm i slutet av september.

Symposiet markerade ett jubileum för IGBP, International Geosphere-Biosphere Programme, som i tjugo år har ägnat sig åt internationell, tvärvetenskaplig miljöforskning med säte i Stockholm. Bland de inbjudna fanns toppforskare, politiker och näringslivsdirektörer, från Sverige och övriga världen. På dagordningen stod åtta seminarier med olika miljötema.

Intresse för svensk miljöteknik

– Målsättningen med symposiet var att samla forskare och beslutsfattare. Inte för att gå igenom de senaste vetenskapliga rönen, utan för att diskutera relationen mellan olika sektorer. Vad vi kan lära av varandra, säger Kevin Noone, miljöforskare och vd för arrangerande IGBP.

Bland föredragshållarna fanns USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood. Det senaste året har han fått mycket uppmärksamhet i media för sitt intresse för svensk miljöteknik. Michael Wood framhöll USA:s satsning på alternativa bränslen, framförallt etanol, som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid.

– Nu när hela samhället är överens om att göra någonting åt klimatet är risken att man satsar på ett enda kort, säger Kevin Noone.

Inte en enda lösning

USA:s satsning på biobränsle innefattar bland annat ökande odlingsytor för majs, eftersom det är en viktig råvara för etanol. Men majs kräver miljöskadlig gödning, och majsfält utsätts lätt för skadedjur, påpekar forskaren Kevin Noone. Istället bör vi hellre, enligt honom, satsa på gräs eller träd som råvara för etanol, eftersom det bland annat tillåter en större biologisk mångfald, även om det är svårare och en storskalig, kommersiell teknik ligger längre fram i tiden.

Det finns inte en lösning på klimatfrågan – utan ett helt spektrum, allt från energihushållning till förnybara bränslen och solceller. En rapport från Vattenfall som presenterades under symposiet visar att det både är ekonomiskt och tekniskt möjligt att fram till 2030 nära nog halvera de globala utsläppen av koldioxid, från 40 till 23 miljarder ton.

– Den viktigaste slutsatsen är att det inte finns någon enskild lösning. Det är summan av många olika insatser som skulle kunna ta oss dit, säger Arne Mogren.

Naturliga mötesplatser saknas

– Vi har visat att drastiska minskningar av koldioxid är både tekniskt och ekonomiskt möjligt. Nu krävs ledarskap, både från politiker och företag. Det måste bli lönsamt att ordna reduktioner av koldioxid, säger han.

I dag saknas naturliga mötesplatser för möten mellan forskare och representanter för näringsliv och politik. Det skulle leda till en snabbare kunskapsöverföring och ett ökat förtroende mellan samhällsgrupperna, tror Kevin Noone. Några av deltagarna luftade idéer om nya permanenta organisationer, men några konkreta förslag formulerades inte under symposiets två dagar. Kevin Noone hoppas att IGBP kan bidra till en ökad dialog.

– Vi räknar med att ordna en uppföljning, säger Kevin Noone.
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se