Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

7-gradigt betygsystem är frivilligt
Foto: Montage
Tidningen Nöjesguiden har länge haft en tydlig betygskala, från Mästerlig till Dödskalle. Vid Stockholms universitet går den sjugradiga skalan från Utmärkt till Helt otillräcklig.

Foto: Stockholms universitet
Margareta Ohné ser en risk att poängsatta tentor får för stor tyngd vid betygsättning eftersom de är lättare att bedöma.
Flera universitet inför ett 7-gradigt betygssystem i höst, bland annat Stockholms universitet.
– Risken är att det blir en större tyngd på tentor, säger Margareta Ohné, ämnesanvarig inom biologi.
I den nya högskoleförordningen som trädde i kraft i juli i år ingår kvalitetssäkring med lärandemål, men inte hur betygen ska sättas.

Många universitet i Europa väljer ändå att följa ECTS (European credit transfer system) sjugradiga betygssystem för att kunna översätta universitetsbetyg mellan olika universitet i olika länder. I Sverige har utländska studenter sedan tidigare kunnat kräva att få sina betyg på ECTS-skalan.

De internationella sju betygsstegen A-E (=godkänt) och Fx-F (= underkänt) är relativa. Det betyder att de 10 procent av studenterna som presterar bäst på en kurs för betyget A, nästa 25 procent får B, nästa 30 procent får C, nästa 25 procent får D och de svagaste 10 procenten som klarar kursen får E. F är underkänt och Fx är underkänt men markerar att man ligger nära gränsen och kan komplettera upp.

Relativa betyg ifrågasätts

I Sverige ifrågasätts de relativa betygen av många.
– De som växte upp på 1970-talet då läraren bara ansåg sig kunde dela ut ett visst antal femmor, reser nog ragg när de hör relativa betyg,äger Bengt Karlsson, generalsekreterare på SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Lunds universitet använder ECTS-betygen som ett komplement, en översättningsskala, medan
Stockholms universitet har valt att införa det fullt ut (med undantag för några få kurser) – men med målrelaterade betyg.

– Just nu brottas vi med att formulera betygskriterierna så att det blir klart för studenterna exakt vad som krävs för ett visst betyg, säger Margareta Ohné, ämnesansvarig för biologi vid Stockholms universitet.
– Det är inte så lätt, vi får pröva oss fram.

Oro över examaminationssättet

Hon känner en viss oro för hur det påverkar examinationssättet.
– Risken är att det blir en större tyngd på poängsatta tentor eftersom de är lättare att bedöma än till exempel seminarier. Men vi försöker eftersom det känns viktigt.

Oavsett om universiteten väljer det sjugradiga systemet eller inte, kommer utländska studenter liksom tidigare att kunna begära att få sina betyg översatta till ECTS-skalan.


Fotnot: Läs också artikeln om arbetet bakom Bolognaprocessen.
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se