Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Foassar ersätts med biträdande lektorer
Foto: Montage
In med biträdande lektorer, ut med foassar. Alla disputerade lärare ska kunna befordras, enligt befattningsutredningen.

Foto: Lunds universitet
Befattningsutredaren Ann Numauser-Henning är prorektor vid Lunds universitet.
Forskarassistenterna ska bort – och ersättas med tjänsten biträdande lektor.
Dessutom ska en mellanposition som biträdande professor införas i steget före professuren.
Det föreslår Ann Numhauser-Henning i sin befattningsutredning.
Hon har sedan april 2006 arbetat för att ta fram en sammanhållen karriärväg inom det akademiska systemet. Den statliga befattningsutredningen ska presenteras senast den 14 december, men redan nu delger hon sina tankar.

Fortfarande kommer det att finnas två parallella spår till den åtråvärda posten som professor i den akademiska toppen – genom forskning eller genom undervisning. Men hon vill se mer av kvalitetsdrivande tjänstetillsättningar.

Med dagens osäkra villkor försvinner de bästa forskarna, de med många valmöjligheter, medan de mindre eftertraktade blir kvar i den osäkra tillvaron i hopp om att en lösning ska dyka upp.
– Det är inte den mest kvalitetsdrivande processen, säger Ann Numhauser-Henning lite cyniskt.

Alla ska kunna befordras

Sedan befordringsreformen 1999 kan en lektor befordras till professor (dock utan tillhörande forskningsmedel). Den stora förändringen nu blir att alla tillsvidareanställda forskare och lärare med vetenskaplig kompetens (doktorsexamen eller motsvarande) ska kunna befordras.
Ribban ska ligga lika högt som vid extern rekrytering.

– Högskoleförordningen ska ge en gemensam bas med tre behörighetsgrunder: vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet (till exempel entreprenörskap och forskningskommunikation).

Biträdande lektor blir meriteringstjänst

Hon vill ta bort det som idag kallas foass, och istället använda biträdande lektor som meriteringstjänst – en parallell tjänst till lektor, där båda kan befordras till biträdande professor och sedan till professor. (Biträdande professor ska närmast motsvara nivån associate professor utomlands, ungefär som docent men utan lika ensidiga krav på vetenskaplig skicklighet.) Dessutom tillkommer en ny tvåårig postdoktorsbefattning direkt efter doktorsexamen.

– Lärosätena bör också ha större frihet än idag att i detalj bestämma över anställningsreglerna, till exempel införa egna lärarkategorier, säger Ann Numhauser-Henning.

Oro för flaskhals

En del är oroliga att rätten till befordran ska korka igen det akademiska systemet, men tanken är att 40-talisternas pensionsavgångar automatiskt kommer att kompensera.

Ann Numhauser-Henning menar att det krävs ett övergripande strategiskt tänkande för att utveckla forskare som en resurs i samhället, hela vägen från grundutbildning till akademi och näringsliv.
– Lärosätena idag är inne i ett skifte från ständig tillväxt till balanserad excellens, säger hon och tangerar därmed Dan Brändströms resursutredning som också ska bli klar i höst.


Fotnot: Läs också artikeln Tjänstestrukturen på väg att ändras i Tentakel Nr 1 2007.
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se