Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Till sista droppen
Till sista droppen – svensk översättning av...

Half gone.
BOKRECENSION Titel: Half gone/Till sista droppen Författare: Jeremy Leggett Förlag: Portobello/Ordfront
Fossila bränslen har varit av grundläggande betydelse för utvecklingen av vårt samhälle sedan begynnelsen av den industriella revolutionen – för elektriciteten i vår livsmiljö och arbetsmiljö, för övergången från hästvagn till bil och flygplan, för dagens high tech-värld.

Den industriella världen är byggd på billig energi från kol, olja och gas. Utvecklingsländerna går framgångsrikt i våra fotspår med ett snabbt ökande behov av energi och minskad fattigdom – särskilt i Asien. Men kol är inte enbart något positivt. Föroreningar är ett stort problem för både hälsan och miljön.

Övergav geovetenskapen

”Till sista droppen” handlar om de fossila bränslenas baksida. Boken är skriven av chefen för ett solenergibolag, men som började sin karriär som ung lovande geolog som föreläste och var rådgivare åt oljebolag. I 35-årsåldern övergav han geovetenskapen och gick med i Greenpeace där han klättrade till forskningschef, innan han vigde sitt liv åt solenergi.

Jeremy Leggett är, liksom Al Gore, en missionär som alltså marknadsför en kommande katastrof. Hans demoner är olje-, och än värre, kolbolagen. Han tvekar inte att stödja FNs klimatpanels mest extrema scenario för global uppvärmning och hävdar att människan till 98 procents säkerhet är orsak till höjningen av jordens medeltemperatur (cirka 0,5 grader) de senaste femtio åren.

God läsning

Om Leggetts läsare delar hans tro och övertygelse kommer de att älska den här boken; den bekräftar allt de redan tror på. Om läsarna är agnostiker (som jag), kommer de att få underhållning om de läser med en nypa salt. Och om läsarna är ateister, lär de knappast blir omvända.

Det är god läsning, späckat med fakta, anekdoter och fördomar; ibland naivt men sällan tråkigt. Boken sätter in de fossila bränslena i ett geologiskt sammanhang; upptäckt och exploatering, och guidar oss sedan fram till dagens dilemma. Vårt beroende av koldioxid leder till en överkonsumtion där tillgången inte följer efterfrågan. Kravet på andra energikällor ökar ständigt.

Inga enkla sanningar

Jeremy Leggetts övertygelse att antropogen koldioxid från fossila bränslen är huvudorsaken till jordens uppvärming är hans stora tillskott i energidebatten och ger därmed ett starkt incitament för koldioxidfria energikällor (sol, vind, vatten). Kärnkraft skulle kunna höra hit, men inte enligt Leggett. Hålet efter oljan bör inte fyllas av andra koldioxidproducenter, även om biobränsle är tillåtet.
Lustig nog har den förre detta geologen Jeremy Leggett inte haft tid att ta med tekniker som omfattar avskiljning och lagring (och även utnyttjande) av koldioxid.

Alla som är bekymrade över världens energitillgångar och debatten om global uppvärmning vet att det inte finns några enkla sanningar inom vår vetenskap. Det enda vi vet är att vi inte vet; men vi har ett virrvarr av hypoteser varav en del är mycket högt ansedda.

Bristen på konsensus kring orsakerna till global uppvärmning i den vetenskapliga världen är inget problem; snarare välkommet och sunt; och absolut ingen ursäkt för passivitet. Människan utför verkligen ett gigantiskt och okontrollerat experiment i atmosfären och  världshaven, för att inte tala om regnskogarna. En rad olika åtgärder är nödvändiga och brådskande.

Vi kan inte vända fossila bränslen ryggen

Vi måste veta hur vi ska handskas med problemet och vara säkra på att kunna agera effektivt genom att prova olika tekniker och spara energi.

Jeremy Leggett predikar solenergi och förkastar kol. Den lovande solguden är attraktiv, men under de kommande decennierna kan världen inte vända 80 procent av sin energi ryggen.
Att be utvecklingsländerna om detta vore höjden av hyckleri, med tanke på vår egen historia.

Tekniker för att förbättra bruket av fossila bränslen, och för att hitta en ersättning, kommer att kräva innovationer ¬och investeringar långt större än idag.
Vi måste möta den här framtiden som en utmaning, inte som en Leggett-katastrof som bara kan undvikas med dyra och ännu inte färdigutvecklade ”alternativ”.

Betyg: 4 Tentakler
2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se