Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Meteorologernas väderbok
Meteorologernas väderbok får 5 Tentakler för sitt pedagogiska manér.
Titel: Meterologernas väderbok
Författare: Claes Bernes och Pär Holmgren
Förlag: Medströms Bokförlag (2006), 256 sidor
Den disputerade naturvetaren tillhör måhända inte målgruppen för Claes Bernes och Pär Holmgrens ”Meterologernas Väderbok”. Men ack så skönt att få en fackbok i sin hand vars innehåll och budskap man utan alltför stor intellektuell ansträngning kan ta till sig.

Boken är en heltäckande väderbok. Den ger först en populärvetenskaplig bakgrund till olika vädertyper och hur dessa uppkommer. Man får en inblick i TV-meterologens vardag och insikter i svårigheterna med att ställa prognoser. Högaktuella ämnen som dagens klimat, förändringar, framtidens klimat och vad vi kan göra, ges stort utrymme i andra halvan av boken. Fokus ligger på Sveriges väder, vilket dock påverkas av globala företeelser, varför övriga världens väder behandlas i enstaka kapitel.

Det fakta- och kunskapsspäckade innehållet förmedlas på ett osedvanligt pedagogiskt manér. Att inleda varje kapitel med en vardagsnära eller välbekant händelse väcker läsarens intresse. Boken är rikt illustrerad med överskådliga och snudd på övertydliga bilder.

Detaljer som avsaknad av skalor på en del axlar sticker förstås i ögonen på den kritiske vetenskapsmannen. Men för större delen av svenska folket borde boken leda till en större kunskap och förståelse för de skrämmande och omtumlande väderförändringar vi hamnat, eller snarare själva försatt oss i. Svenskar har alltid talat om väder och den som läst ”Meterologerna Väderbok” lär prata ännu mer väder framöver, dessutom med större entusiasm och kunskap.


Betyg: 5 Tentakler
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se