Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Elektricitet – historien om universums mäktigaste kraft
Elektricitet – historien om universums mäktigaste kraft.
BOKRECENSION
Titel: Elektricitet – Historien om universums mäktigaste kraft.
Författare: David Bodanis.
Förlag: Nordstedts, 288 sidor.
Innan telegrafen kunde stora nyheter färdas i veckor innan de blev kända. På samma sätt har det elektriska ljuset inneburit en revolution för vår livssituation. Detta är bara två exempel på viktiga uppfinningar, med elektriciteten som grund, som väsentligt har förändrat vår tillvaro.

I boken ”Elektricitet – historien om universums mäktigaste kraft” skildras elektricitetens utveckling från vetenskaplig kuriositet till ett grundfundament för det moderna samhället.
Berättelsen tar sin början i 1800-talets Amerika, där skolläraren Joseph Henry genom experiment med ett batteri och en elektromagnet skapar grunderna för det som senare blev telegrafen, går vidare med Alexander Bell och Thomas Alva Edison, för att efter ett antal nedslag i historien avslutas med det sena 1900-talets hjärnforskning.

Bokens styrka ligger i beskrivningarna av uppfinnarnas drivkrafter och hur deras bakgrund påverkar inriktningen i sökandet. Som exempel kan nämnas hur Alexander Bells uppväxt med en gravt hörselskadad mor tillsammans med hans erfarenheter som lärare för döva fick in honom på tankar att skapa en talande maskin, något som senare blev telefonen. Om Bell drevs av nyfikenhet och en mission att förbättra livet för hörselskadade, så ger boken andra exempel där äregirighet, politiska åsikter eller rena misstag varit uppfinningarnas moder. Intressant är också skildringarna av konkurrerande forskares framsteg och kapplöpningen om att hinna först.

Ett mindre aber är att karaktärerna ibland blir nästan Hollywoodmässigt tydliga. Troligtvis kommer sig svagheten av att författaren på alltför få sidor försökt berätta en omfattande historia. Som introduktion till ämnet är dock boken en lättläst och utmärkt aptitretare.

Betyg: 3 Tentakler
2006-03-27

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se