Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Big Bang
Big Bang.
BOKRECENSION
Titel: Big Bang
Författare: Simon Singh
Förlag: Leopard, 512 sidor
Simon Singh har gett sig på det svåra konststycket att skriva en bok om Big Bang (eller stora smällen som den benämns i den svenska översättningen). Han har valt att inte bara beskriva den fysik som ligger bakom Big Bang-teorin, utan även väva ihop detta med mycket historiska fakta och personporträtt om männen och kvinnorna bakom teorin, ända från de gamla grekerna till våra moderna forskare.

Spännande personintriger

De personintriger som utan tvekan har förekommit, och i mångt och mycket präglat historien, får stor plats, vilket gör boken än mer spännande.

En eloge måste gå till Simon Singh för att han har lyckats så bra med detta konststycke. Fysiken är oftast mycket väl beskriven med passande liknelser (även om de flesta inte har uppfunnits av Singh själv).

Den populärvetenskapliga nivån är utmärkt. Simon Singh tar upp precis så mycket detaljer som behövs för att förstå – varken mer eller mindre. Han har också lyckats mycket väl med att varva tyngre fakta-delar med mer lättsmälta personberättelser. Dessa berättelser gör boken väl läsvärd även för dem som redan känner till Big Bang i sig.

Om vetenskapligt förhållningssätt

Singh ägnar också mycket tid åt själva det vetenskapliga förhållningssättet, det vill säga hur vi går till väga när en teori förkastas för en annan. Det gör boken intressant även ur ett bredare perspektiv.

Avslutningsvis har Simon Singh lyckats skriva en lättläst, spännande och mycket trevlig bok som i allt väsentligt beskriver Big Bang och historien bakom på ett lättbegripligt och mycket tilltalande sätt. Översättaren Margareta Brogren ska också ha en eloge för att hon har lyckats att så väl översätta denna svåröversatta bok. Läs den!

Betyg: 5 (av 5) Tentakler

Fotnot: Läs intervjun med Simon Singh i Tentakel.
2005-12-19

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se