Webbfrågan
Tror du att nanotekniken kommer att revolutionera världen?

37% 6% 55%
Antalet svar:43
Nästa nummer
Den 29 oktober 2007

Foto: Montage
Bolognaexperten Eva Åkesson hjälper till att anpassa Sveriges utbildningssystem till ett gemensamt europeiskt.
Från och med i höst gäller en ny högskoleförordning där de svenska lärosätena ska anpassa sig till Bolognaprocessen för att internationalisera utbildningarna.
Det innebär en ny indelning med tre nivåer för högre utbildning, ett nytt sätt att räkna högskolepoäng och många nya masterkurser.
 
Flera universitet inför ett 7-gradigt betygssystem i höst, bland annat Stockholms universitet.
– Risken är att det blir en större tyngd på tentor, säger Margareta Ohné, ämnesanvarig inom biologi.
Biomekanik är ett nytt och växande forskningsområde. Forskningen, som handlar om hur celler svarar på belastning, ökar förståelsen för hur sjukdomar uppkommer. Tentakel har träffat Sveriges första professor i biomekanik.
 
 
Foto: Rymdstyrelsen
Christer Fuglesang i tyngdlöshet.
Alla universitet vill ha mer medel till sin forskning. Men KTH i Stockholm kan få in pengar på ett lite udda sätt: royalty från låten Tyngdlös där Christer Fuglesang medverkar.
– Det var en kul grej att göra, säger han till Tentakel.
 
Forskarassistenterna ska bort – och ersättas med tjänsten biträdande lektor. Dessutom ska en mellanposition som biträdande professor införas i steget före professuren.
Det föreslår Ann Numhauser-Henning i sin befattningsutredning.
Klimathotet går att undanröja. Men för att ersätta fossila bränslen krävs en mångfald av lösningar. 
Det konstaterade ett sjuttiotal forskare, politiker och näringslivschefer som nyligen möttes i Stockholm.
 
 
Foto: Tomas Lindström
Maria Strømme.
Nanotekniken är på enorm frammarsch. Även om nanoteknik känns stort idag är det inget mot hur stort det kommer bli i framtiden.
– Det kommer ändra vårt sätt att leva, totalt, på alla plan, säger nanoforskaren Maria Strømme.
 
Leta fram din bästa vetenskapliga bild och var med i Forskning & Framstegs bildtävling. Första pris är 25 000 kronor.
Epigenetik, kvantteknologi och paleozoisk paleobiolgi är några heta områden där Vetenskapsrådet utsett särskilda rådsforskare.
Här är listan över dem som fått rådsforskartjänster.
 
 
Foto: Malin Andersson
Anders Borg uppfyller inte löftet.
Regeringen föreslår som förväntat i höstbudgeten att forskningsresurserna ökar med 1,6 miljarder. Däremot uppfylls inte vallöftet om att en procent av BNP ska satsas på civil forskning.
 

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se