Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Ranking och resurstilldelning
Arne Johansson, huvudsekretare Naturvetenskap och teknikvetenskap.
Huset på Regeringsgatan myllrar nu av beredningsgrupper som diskuterar och rankar ansökningar till Vetenskapsrådet. Glädjande nog finns ovanligt mycket nya pengar att dela ut i år, även om nytillskotten är ojämnt fördelade över ämnesrådet.

Det akademiska systemet får vänja sig vid en alltmer närgången granskning, bland annat genom ett stort antal rankinglistor över universiteten i världen. Än så länge känns kopplingen mellan verklig kvalitet och exakt listplacering (speciellt en bit ner på listan) ganska svag, men rankinglistornas tid är här för att stanna.

Kvaliteten i rankingförfarandet kommer säkert att bli bättre och listorna spelar redan en viktig roll som ”varudeklaration” för duktiga studenter och unga forskare som söker sig ut på den internationella marknaden. USA har kommit längst på detta område med de tuffa granskningar som ligger till grund för rankingen av amerikanska universitetsutbildningar. Här finns också en koppling till rankingen av universitetens forskning. Man skulle önska att svenska studenter kunde få en lika bra varudeklaration när de ska välja universitet. Det skulle vara en stark kvalitetsdrivande faktor i systemet.

På den internationella marknaden har storleken en väsentlig betydelse för att synas på dessa rankinglistor och man kan se tendenser att universitet slås samman för att bilda mer kompletta universitet. Ett exempel där dessa argument spelade stor roll är University of Manchester (tidigare UMIST och Univ. of Manchester). Det internationella inslaget av studenter och doktorander är där stort, vilket var en pådrivande faktor. Det kan nog också bli en trend för svenska universitet och högskolor.

Förslaget om ett nytt system för resurstilldelningen till svenska universitet skall läggas fram i höst. Kvalitetsgranskning av forskning och utbildning kommer att vara ett viktigt instrument och man kan bara hoppas att den kan göras på ett sätt som inte orsakar universiteten alltför mycket merarbete. Framförallt hoppas vi på stora resurstillskott till forskningen att fördela med det nya systemet.
2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se