Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Så ska unga tända på natur och teknik
– Vi utbildar gymnasieelever som sedan turnerar på landets högstadieskolor, framförallt i invandrartäta områden, för att ge en lustfylld upplevelse av naturvetenskap och teknik, säger Jessica Skantze.
Allt färre unga söker sig till natur och teknik på gymnasiet. Därför har Förbundet Unga Forskare startat projektet TEND, där gymnasieungdomar ska turnera med en naturvetenskaplig show.
Den negativa trenden med få ansökningar till de naturvetenskapliga och tekniska programmen på gymnasiet måste brytas, anser Förbundet Unga Forskare som jobbar med detta på bred front.

Förbundet, som har 2 000 medlemmar över hela landet, har sedan starten för nästan 30 år sedan jobbat hårt för att väcka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.
Det senaste initiativet är ett projekt som heter TEND – Teknik & Naturvetenskap för Dig där man satsar på att utbilda gymnasieelever som sedan turnerar på landets högstadieskolor  med en naturvetenskaplig show.

Turné till 400 högstadieskolor

– Vi står precis i startgroparna och utbildar nu nästan 200 gymnasieelever som under hösten kommer nå ut till drygt 400 högstadieskolor. Det är härligt att se vilken entusiasm dessa gymnasieelever förmedlar och det blir inga problem för dem att leverera en lustfylld upplevelse av naturvetenskap och teknik, säger Jessica Skantze, projektledare på Förbundet Unga Forskare.

Högstadieeleverna på skolorna ska också erbjudas att åka på ”upptäckarkurser” över en helg, där de får möjlighet att upptäcka naturvetenskap och teknik tillsammans med medlemmar ur Förbundet Unga Forskare.

Satsning på jämställdhet och mångfald

Framförallt vill förbundet satsa där intresset är lägst, det vill säga bland tjejer och personer med utländsk bakgrund. Showerna som gymnasieeleverna gör på turnén framförs i par och består av minst en tjej och en person med utländsk bakgrund i varje par.
– Vår tro är att ett projekt som har fokus på såväl ett gemensamt intresse som ett genomgående mångfalds- och jämställdhetsperspektiv ofta blir mer lyckat än de som inte fungerar på det sättet, säger Jessica Skantze.

Projektet TEND sträcker sig över en treårsperiod. Allmänna arvsfonden är huvudfinansiär av projektet och Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskapsrådet är delfinansiärer.
2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se