Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Hur ska forskningen kommersialiseras?
Hur ska samarbetet mellan industri och akademi utvecklas? En del upplever kommersialiseringen som ett hot, andra som en nödvändighet.
För att belysa kommersialisering av forskning arrangerar Vetenskapsrådets Etikkommitté en heldagskonferens i Stockholm den 4 oktober.
– Kommersialisering kan bidra till att styra forskningens inriktning mot områden som kan generera patent och intäkter. Den kan också skapa beroendeförhållanden av olika slag, säger Göran Hermerén, Etikkommitténs ordförande.

– Internationellt finns även exempel på konflikter mellan forskare och finansiärer om hur och när forskningsresultaten ska/får publiceras. Därför är det viktigt att formerna för samverkan mellan forskare och industri blir belysta,

Under konferensen medverkar bland andra Bodil Jönsson, författare och professor i rehabiliteringsteknik, Lunds universitet; Per Eriksson, generaldirektör VINNOVA; Johan Frostegård, professor KI; Göran Hermerén, professor, Lunds universitet; Bjarne Kirsebom, forskningsråd vid Sveriges EU-representation i Bryssel, Lennart Lundqvist, professor, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet; Lena Treschow Torell, vd IVA; Stellan Welin, professor vid institutionen för hälsa och samhälle i Linköping och Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet.

Anmälan till konferensen sker via Vetenskapsrådets webbplats.
2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se