Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Alla fyra Berzelii Centra har nu dragit igång
Fredrik Nikolajeff som leder det nystartade Berzelii centrat i Uppsala vill anställa 7-8 postdoktorer som ska få chansen att etablera egen verksamhet inom centrat.
Känsligare analysmetoder som kan avslöja sjukdomar som Alzheimer och Parkinson i ett tidigt skede. Det är ett av målen för Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostic, som tillsammans med övriga tre Berzelii Centra har invigts under sommaren.
Fredrik Nikolajeff är docent i mikrosystemteknik vid Ångströmlaboratoriet och forskar till vardags om materialvetenskap för olika bioapplikationer.

– Vi använder många av de tillverkningsmetoder som man tagit fram för mikroelektronikindustrin. Sedan anpassar vi dem för att kunna arbeta med andra material och utveckla till exempel mikrosensorer och diagnostiska analyschips.
Sedan en tid tillbaka är han huvudansvarig för den tvärvetenskapliga satsningen Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics. Det är ett forskningscentrum som ska utveckla nya analysmetoder för kronisk smärta och neurologiska sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och ALS.

Hans forskargrupp har sedan tidigare ett nära samarbete med bland andra Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi, och Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, för att utveckla bättre analysmetoder. Båda dessa forskare ingår också i det nya centret.

– Jag tror att en anledning till att vi fick igenom det här är att många av oss samarbetat tidigare i olika konstellationer.

Nära samarbete

Vid centret bedrivs forskning inom biologi, kemi, farmaci, medicin, materialvetenskap och nanoteknik. Här finns också kompetens om djurförsök och kliniska studier. Satsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, GE Healthcare, AstraZeneca, Olink Bioscience och Gyros.

Fredrik Nikolajeff vill se centret som en plattform för att bredda forskningen, både nationellt och internationellt. Men verksamheten ska ha sin bas i Uppsala.

– Närheten är viktig. Kanske finns det mer framstående forskare vid andra universitet. Men hur ofta skulle man då träffas? Här kan jag dra ihop ett möte nästa dag. Fysiska möten kan inte alltid ersättas av e-post, och det är stimulerande med de diskussioner som uppstår då alla sitter vid samma bord.

Ett av målen för centret är att identifiera biomarkörer som kan leda till en tidigare sjukdomsdiagnos. Markörer kan också ge ny kunskap om de bakomliggande orsakerna till sjukdomarna.

170 miljoner kronor

– Den kliniska kopplingen är viktig. Tack vare att Akademiska sjukhuset också medverkar i centret får vi tillgång till patienter för olika studier.

Satsningen på Berzelii Centra var ett uppdrag som VINNOVA och Vetenskapsrådet fick i regeringens forskningsproposition, våren 2005. Totalt får varje center cirka 170 miljoner kronor i budget, varav högst 100 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet och VINNOVA. Resterande medel kommer från lärosäten, näringsliv och offentlig verksamhet.

Risktagande nyckeln till framgång

– Det ovanliga med den här satsningen är långsiktigheten. För mig personligen har det inneburit att jag för första gången sedan jag var postdoktor i USA 1998 kan kosta på mig att ta lite risker i forskningen.

Risktagande är också nyckeln till framgång, enligt Fredrik Nikolajeff.
– Vi uppmanar forskarna i centret att pröva vågade koncept som kan leda till ett genombrott på lång sikt. Det ska vara högt i tak så att människor vågar misslyckas.


Fotnot: Övriga tre Berzelii centra som också invigts under sommaren är:
Stockholm Brain Institute, UPSC Centre for Forest Biotechnology och EXSELENT.
2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se