Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Sandström utreder forskningsfinansiärerna
Foto: FOI
Madelene Sandström ska utreda om Vetenskapsrådet och andra statliga finansiärer av forskning är organiserade på bästa sätt.

Foto: Anette Andersson
– Regeringen vill säkerställa en statlig forskningsfinansiering med tydliga aktörer som stödjer hela kedjan från grundforskning till innovationer. Vi vill uppnå ett klimat för fri forskning av högsta kvalitet i internationell jämförelse, sa forskningsminister Lars Leijonborg när Madelene Sandström utsågs till utredare i juni.
Ska Vetenskapsrådet läggas ner?
– Nej, så dramatiskt blir det inte, skrattar Madelene Sandström som leder den statliga utredningen av forskningsfinansiärer.
Hennes uppdrag är att utvärdera de statliga forskningsråden FAS, Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet nu sex år efter starten.

– Jag ska titta på hur råden sköter sina huvuduppgifter i förhållande till regleringsbreven, kanske finns det något som kan förbättras, säger Madelene Sandström, generaldirektör för FOI, och tidigare vice generaldirektör för Vinnova och dessförinnan kanslichef för Medicinska forskningsrådet.

Dialog med forskningsråden

Till sin hjälp har hon Mats Benner vid Forskningspolitiska institutet i Lund och Stina Gerdes på Utbildningsdepartementet.
Tillsammans ska de titta på strategier, årsredovisningar, regleringsbrev – och förstås träffa representanter för forskningsråden.

– Det är viktigt att ha en dialog med myndigheterna så att alla får ge sin version om vilka ställningstaganden man gjort och varför, och hur man uppfattar att verksamheten fungerar.

Många små utlysningar?

När Vetenskapsrådet och de andra stora forskningsråden bildades var poängen att göra en ”kraftsamling” av de statliga medlen. Många finansiärer skulle bli få. Forskarna skulle inte behöva söka pengar vid många källor.

– I dag görs ändå många små utlysningar, av olika myndigheter. Frågan är hur och varför de delar ut pengar. Samverkar de med forskningsråden? Gör de utlysningar av forskningsmedel för att få forskningsresultat som behövs i myndighetsutövningen?

Kommer utredningen att hantera kriterier och prioriteringsmodeller för beredningsarbete och urval?
– Nej, det är inte min sak att föreslå nya modeller i beredningsarbetet. Råden måste vara proffs på detta själva, annars är det mycket allvarligt, säger Madelene Sandström.

Parallella utredningar

Hennes utredning kring statlig forskningsfinansiering löper parallellt med två andra viktiga utredningar som rör forskarvärlden; Dan Brändströms om resurstilldelning och Ann Numhauser-Hennings om tjänstestrukturer.

– Deras utredningar kan naturligtvis få effekt på forskningssrådens uppgifter och jag kommer att ha kontakt med dem efter hand. Brändström ska ha sin utredning färdig i år, vilket gör det möjligt att ge någon typ av konsekvensbeskrivning i min rapportering.

Utredningen, som också ska ge en överblick över andra statliga finansiärer av forskning, till exempel SIDA och rymdstyrelsen, ska vara klar den 26 mars 2008.

– Jag ser inga katastrofala problem i dagens organisation, men man vet inte vilka inspel som behövs när vi kommit en bit på väg.

2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se