Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Vilket universitet är egentligen bäst?
Foto: Lasse Skog
Harriet Wallberg-Henriksson, nöjd rektor på Karolinska Institutet som toppar Jiao Tongs rankinglista över Europas bästa universitet inom klinisk medicin och farmaci.

Foto: Högskoleverket
Anders Flodström, ny chef för Högskoleverket, hoppas få göra den nationella universitetsrankingen.

Foto: Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling förstår att studenter efterlyser aktuella jämförelser av universitetens kvalitet, men är skeptisk till en del internationella rankinglistor beroende på vem som mäter och hur.
Karolinska Institutet är Europas bästa universitet inom medicin enligt senaste rankinglistan från Jiao Tong-universitet i Shanghai.
Men vad säger egentligen dessa listor? Och går de att lita på?
De mest kända rankinglistorna över världens lärosäten är kanske brittiska Flodströms debattartikel om rankinglistor i det här numret av Tentakel.)

Fler listor

Samtidigt tror han att det kommer allt fler rankinglistor framöver.
– De har väldigt stor genomslagskraft och uppfattas tyvärr ofta som konsumentupplysning för studenter.

Listorna säger något om kvaliteten på forskning – inom vissa områden, men samtidigt inte mycket om universitetens verksamhet som helhet och blir därför ett ganska trubbigt verktyg.

Sedan förra året gör Jiao Tong också en ranking inom fem olika fält: Naturvetenskaper och matematik, Teknik och datavetenskap, Lantbruks- och livsvetenskaper, Klinisk medicin och farmaci samt Samhällsvetenskaper.

KI etta i Europa

Där klarar sig Karolinska institutet, KI, briljant. Inom området klinisk medicin och farmaci rankas nämligen KI för första gången som nummer ett i Europa, och som nummer nio i världen.
– Ambitionen är att vara bäst i Europa inom vårt område, så det är väldigt roligt att vi lyckas, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för KI.

Ytterligare tre svenska universitet, Stockholm, Uppsala och Lund, kvalar in på topp-100-listan över världens bästa universitet 2007 enligt Jiao Tong. Stockholms universitet har klättrat mest, från plats 97 till 86, medan KI har fallit från 48 till 53.

Harriet Wallberg-Henriksson förklarar tappet i totalrankingen med att man tar för stor hänsyn till antalet Nobelpristagare
– Det blir snett när ett pris väger så tungt i rankingen att ett universitet kan åka upp ett tiotal placeringar under ett år, säger hon.
Då hjälper det inte ens att vara ett universitet som faktiskt delar ut Nobelpris.

Få men starka universitet

För att bli konkurrenskraftiga måste universiteten vara tillräckligt stora och ha alla vetenskapsområden, menar Högskoleverkets chef Anders Flodström.
I somras gjorde han ett utredning av resurstilldelningen vid svenska lärosäten. Brändström förordar färre universitet och mer direkta pengar som fördelas efter kvalitet

– Jag hoppas att Brändströms utredning vinner politiskt gehör och att Högskoleverket blir den myndighet som får uppdraget att göra den nationella kvalitetsbedömning eller ranking som krävs.

Många om bedömning

Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling är dock mycket tveksam till att Högskoleverket ska ha detta uppdrag ensamt.
– Jag hoppas att de kvalitetsbedömningar som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer gör idag, inom det ordinarie beredningsarbetet, kommer att utgöra en del av underlaget i den nationella bedömningen av hur mycket medel universiteten och högskolornas ska ha.

– Vem som sedan ska sköta den slutliga fördelningen beror på vilka kriterier som ska ingå. Allt handlar om vilken modell regeringen kommer att välja, säger Pär Omling.
2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se