Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Första kursen i vinvetenskap
Foto: Göteborgs universitet
– Om man ska beskriva ett vin med mineralsmak måste man veta vad ett mineral är, säger geologiprofessor Jimmy Stigh.

Foto: Samuel Rosa/stock.xchng
Vinrankan ger olika smak på vinet beroende på klimat, topografi, och berggrund…
Samma druva. Samma process i vinframställningen. Ändå olika smak på vinet. Orsaken sitter i jorden.
I september startar Sveriges första utbildningsprogram i vinvetenskap – vid Geovetarcentrum på Göteborgs universitet.
95 sökande till 30 platser vittnar om ett stort intresse för den treåriga utbildningen, som främst riktar sig till vinimportörer, vinodlare, forskare och andra som arbetar mycket med viner.

– Det finns många duktiga vinkännare, men inte ens de har grepp om orsakerna till vinets smakutveckling. Det är där vi kommer in, säger Jimmy Stigh, professor i geologi och en av dem som står bakom den nya utbildningen i vinvetenskap.

Smak och växtvillkor

Programmet är tvärvetenskapligt och ska ge både grundläggande och djupa kunskaper om sambanden mellan geologi, klimat och oenologi (läran om vinframställning, som omfattar vinets kemi, biologi och teknologi). Ett viktigt begrepp är
terroir, som handlar om hur fysiska miljöfaktorer som klimat, topografi, berggrund och antalet soltimmar styr vinets kvalitet – förutom själva druvsorten.

– Med mikroanalytiska metoder kan man ta ”fingeravtryck” på växtplatsens mineralsammansättning. Detta ”fingeravtryck” bör återfinnas i vinet. På så vis kan man avslöja fusk.

Lär sig management

Även management, internationell handelsrätt och gastronomi tas upp under det avslutande studieåret.

Dessutom hålls fristående kurser i vinodlingens grunder på kvällstid, i halvfart.

– Först undrade jag hur vinvetenskap kunde passa in här, men nu känns det väldigt naturligt, säger Sven Lindquist, professor i klimatologi vid Göteborgs universitet och ordförande i programrådet.
2007-09-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se