Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Boken som ingen läste
Boken som ingen läste är något att läsa, tycker recensenten.
Titel: Boken som ingen läste – I spåren av Copernicus Revolution
Författare: Owen Gingerich (översättning Margareta Eklöf)
Förlag: Norstedts (2005), 320 sidor
Av en slump hittar astronomen Owen Gingerich 1970 en förstautgåva av Nicolaus Copernicus bok De revolutionibus orbium coelestium (Om planeternas rörelse). Boken publicerades 1543 och enligt myten ska väldigt få ha läst den.

Med start i den rikligt kommenterade förstautgåvan börjar Owen Gingerichs trettio år långa sökande – kors och tvärs över hela världen - för att hitta och studera kvarvarande exemplar av boken. Samtidigt som marginalanteckningar granskas och analyseras och härleds till ett antal av 1500-talets vetenskapsmän ger Gingerich en bild av 1500-talet, hur den kopernikanska läran spreds och låter läsaren ta del av de tankegångar som fanns hos flera av de samtida vetenskapsmännen. 

Bokens mål som är att söka bekräftelse på huruvida boken hade några läsare, blir förutom en enorm analys av ett 1500-tals verk, en historisk skildring där sökandet visar hur vetenskapsböcker förstörts av artillerield, eldats upp eller hamnat på vissa bibliotek på grund av krig och konfiskering.

Gingerich är otroligt intresserad av dessa böcker och lever sig in i deras ursprung och formligen uppslukas av alla detaljer. För att inte ställa läsaren utanför är boken generös med förklaringar och bilder på symboler, figurer, anteckningar samt fotografier på och ur böckerna.
Boken är väldigt personligt skriven och det är en fantastisk skildring över en persons strävan och vedermödor för att återge en vetenskaplig bok dess status och visa att den faktiskt lästes.

Från att ha tyckt att Owen Gingerich valt ett passande namn på sin egen långsamma bok, har jag i efterhand modifierat min uppfattning en aning och kan faktiskt rekommendera denna bok. Det skadar inte om man har ett intresse för historia. Om det sedan sammanfaller med ett intresse för 1500-talets vetenskapliga tankar och stora forskare bådar det gott!

Betyg: 4 Tentakler
2007-05-28

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se