Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Stipendier innebär svart arbetskraft
SULF:s Christoph Bargholtz och Rikard Lingström tycker att stipendier är ett otyg.
DEBATT
Finns det idag vid svenska lärosäten forskare som bedriver forskning som deras lärosäte inte drar någon nytta av? Finns det lärosäten som inte bryr sig om deras forskare verkligen utför något arbete, eller om de ens kommer till arbetsplatsen?

De flesta skulle nog svara nej på dessa frågor. Ändå utnyttjas på många håll skattefria stipendier som finansieringsform för forskare och doktorander. För att skattefrihet ska kunna råda måste svaret vara ja på de inledande frågorna. Det är nämligen de två huvudförutsättningarna för att ersättning till någon ska kunna undantas från beskattning.

Stipendier ett problem för alla

SULF anser att missbruket av stipendier inom den svenska högskolan är ett omfattande problem, främst för dem som tar emot dem och därmed hamnar utanför alla sociala skyddsnät och som inte tjänar in någon pension, men också för hela forskarsamhället. Genom stipendiefinansiering underblåses myten om att forskaren forskar som en personlig förmån, ett nöje snarare än ett arbete.

SULF anser att forskning är ett arbete, ett viktigt arbete som ska bedrivas på samma villkor som på den övriga arbetsmarknaden. Allt annat är ett förlegat synsätt. Tyvärr tvingas många idag acceptera stipendier eftersom det ofta saknas alternativ om man vill fortsätta sin akademiska karriär.

Varför skattefritt?

SULF har nyligen i ett remissvar till Skatteverket pekat på hur stipendier används inom högskolan. Vi ställer oss där frågande till att stipendier kan anses skattefria.
Även när det gäller forskarutbildning är det tveksamt. Doktorandernas forskning är, precis som andra forskares, ett arbete som lärosätena drar nytta av. Dessutom krävs en motprestation av stipendiemottagaren: den som inte presterar kan avskiljas från finansieringen.

Finansiärerna anser sannolikt att resurserna räcker längre om de inte beskattas. Men varför ska just forskare arbeta utan lön och social trygghet av detta skäl? Det finns också de som hävdar att postdok-meritering är en form av utbildning och därför inget arbete.

Andra akademiker har inte stipendier

Argumentet faller, inte bara på att det är forskning som produceras utan också på att andra akademikergrupper bedriver fortsättningsutbildning efter examen, till exempel AT-läkare och tingsnotarier, utan att någon föreslår att de ska finansieras med skattefria stipendier.

SULF kräver därför att anställning ska gälla som finansiering, såväl inom som efter forskarutbildningen, och att all användning av stipendier som ersättning för anställningar avskaffas. För postdok-meritering utomlands föreslår vi att finansieringen sker genom anställning vid ett svenskt lärosäte istället för genom stipendier. Därigenom kan forskarna utföra sitt arbete utomlands utan att ställas utanför sociala trygghetssystem, på samma sätt som idag sker med till exempel. diplomater och biståndsarbetare.

Fotnot: Läs SULF:s remissvar till Skatteverket.
2007-03-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se