Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

En obekväm sanning
Foto: UIP
FILMRECENSION
Titel: En obekväm sanning.
Regi: Davis Guggenheim.
Aktör: Al Gore.
Längd: 1 h 40 min.
Kan en film om en avdankad politiker som håller föredrag om klimatfrågan locka biopubliken?

”En obekväm sanning” är en dokumentär och bygger till större delen på ett bildspel som den avsuttne amerikanske vice-presidenten Al Gore började visa på 80-talet och som dammats av efter förlusten i presidentvalet år 2000. Han har nu enligt filmen presenterat det minst 1000 gånger.

Inflikat finns även korta scener från Gores vardagliga arbete och resor. Hans intresse för frågan går långt tillbaka i tiden, genom personlig bekantskap med Roger Revelle, som 1957 initierade de noggranna mätningar, vilka redan efter ett decennium visade på till synes obevekligt ökande halter av CO2 i atmosfären (fram till idag de stigit från 310 till 380 ppm).

Få bestrider att detta till större delen är en följd av antropogena utsläpp. En global förhöjning av temperaturen är att vänta enligt de flesta modeller, och mycket tyder på att så redan skett. Gore ger otaliga exempel från hela världen på fenomen som den begynnande världsomfattande uppvärmningen får skulden för: smältande glaciärer, uttorkade sjöar, översvämningar, orkaner, rubbningar av ekosystem, epidemier etcetera.

Gore är vältalig, pedagogisk och humoristisk, och han fångar utan tvivel tittarens intresse. Filmen är lysande propaganda, säkert för en god sak. Om vi kan komma tillbaka till 70-talets mer modesta utsläppsnivå genom att välja nya produkter och mer miljövänliga sätt att transportera oss, varför inte?

Filmen kan nog inte avfärdas som ett steg i Gores planer på att åter försöka ta plats i Vita huset (vilka han bestämt förnekar, men glöm dock inte att han är politiker…). ”Klimatkrisen” är enligt Gore en moralisk fråga av högsta dignitet. Kanske har han rätt. Men han missar något av sakens komplexitet, vilket avslöjas redan genom ordet ”sanning” i titeln.

Enligt Gore är oenigheten i klimatfrågan obefintlig bland vetenskapsmän; det är bara i vanlig press som ”skeptikerna” gör sig hörda. Så är ingalunda fallet, det pågår ju en omfattande debatt om orsaker och verkan i klimatsystemet.

Filmen, eller snarare Gores presentation, skulle vinna mycket på att undvika överförenklingar. Klimatmodellering är en ung vetenskapsgren, många samband är oklara, och det behövs mer forskning på området. Det närmast ökar trovärdigheten om man kan erkänna det.

Betyg: 3 Tentakler
2006-09-25

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se