Webbfrågan
Tycker du att Sverige ska ha färre universitet?

84% 4% 10%
Antalet svar:105
Nästa nummer
Den 1 oktober

Foto: Bilden är ett montage
USA i topp, och KI bäst i medicin. Men vem är rankinglistorna egentligen till för?
Karolinska Institutet är Europas bästa universitet inom medicin enligt senaste rankinglistan från Jiao Tong-universitet i Shanghai.
Men vad säger egentligen dessa listor? Och går de att lita på?
 
Foto: Denny Lorentzen
Genforskaren Kerstin Lindblad-Toh är en av 20 excellenta unga forskare som får det prestigefyllda forskningsbidraget EURYI i år. Det innebär elva miljoner kronor, fördelat över fem år, för att bygga upp en egen forskargrupp kring sjukdomsgener hos hundar – och människor.
 
Känsligare analysmetoder som tidigt kan avslöja sjukdomar som Alzheimer och Parkinson. Det är ett av målen för Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics, som tillsammans med övriga tre Berzelii Centra har invigts under sommaren.
Framgångsrika forskare ska få mer pengar, enligt forskningsminister Lars Leijonborg som vill att regeringens extrapengar ska fördelas enligt Vetenskapsrådets kvalitetsbedömning.
 
 
Foto: Systembolaget
Sniff, sniff. En smak av den sedimentära jordarten bentonit?
Samma druva. Samma process i vinframställningen. Ändå olika smak på vinet. Orsaken sitter i jorden.
I september startar Sveriges första utbildningsprogram i vinvetenskap – vid Geovetarcentrum på Göteborgs universitet.
 
Vad betyder Arktis för det globala klimatsystemet? Och vad kommer att hända med dess befolkning?
I oktober hålls en konferens om huruvida forskningen kan ge trovärdiga svar på vad som väntar Arktis i framtiden.
Allt färre unga söker sig till natur och teknik på gymnasiet. Därför har Förbundet Unga Forskare startat projektet TEND, där gymnasieungdomar ska turnera med en naturvetenskaplig show.
 
 
Foto: FOI
Ska Vetenskapsrådet läggas ner?
– Nej, så dramatiskt blir det inte, skrattar Madelene Sandström som leder den statliga utredningen av forskningsfinansiärer.
 
Hur ska samarbetet mellan industri och akademi utvecklas? En del upplever kommersialiseringen som ett hot, andra som en nödvändighet.
För att belysa kommersialisering av forskning arrangerar Vetenskapsrådets Etikkommitté en heldagskonferens i oktober.
 
Foto: Åsa Langefors

Flygande fladdermöss uppstod cirka 50 miljoner år senare än flygande fåglar.
Naturen har löst samma problem två gånger – och på olika sätt.
I en vindtunnel i Lund har man kartlagt hur fladdermöss gör för att flyga.
Se filmen!

 

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se