Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Ska de som tänker doktorera få antas till licentiatutbildning?
answerAuthor
– Nej, det är inte bra. Det är ett sätt att kringgå kravet på fyra års finansiering. Man har kanske bara garanterade pengar för två år och hoppas att det ska ordna sig senare. Jag kan förstå att ekonomin är ett problem, men det är fel och strider mot högskoleförordningen. Men man ska kunna sluta efter en lic-examen om man vill. Hos oss på fysikum i Stockholm krävs en lic som mellanled.


answerAuthor
– Är syftet att doktorera ska man inte antas till lic-utbildning. Det är tufft om en doktorand tvingas avsluta ett lovande projekt efter två år på grund av bristande finansiering. Där har institutionerna ett stort ansvar! Om syftet är att man ska kunna avsluta med lic för att forskarstudierna ”gått i stå” bör det ske med bra återkoppling till doktoranden baserad på uppföljningar byggda på studieplaner som revideras minst en gång per år.


answerAuthor
– Huvudregeln måste vara att följa regelverket, men jag antar att man tar in många licentiat-studenter för att få en bredare bas att rekrytera doktorander ifrån.


answerAuthor
– Hos oss utgår vi alltid från att det är en doktorsexamen som är målet. Däremot är det bra med ett prövoår där doktoranden går på utbildningsbidrag. Efter en problemanalys får man sen en treårig doktorandtjänst. Lic-examen utgör ett säkerhetsnät för doktoranden om han eller hon får problem.


answerAuthor
– Nej, det är inte bra för doktoranderna, men jag tror att universiteten missbrukar systemet på grund av dålig ekonomi. På sikt är det inte heller bra för forskningsnivån eftersom projekten blir så kortsiktiga.Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se