Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Stenhård konkurrens i ERCs första utlysning
Europeiska forskningsrådet, ERC, hade räknat med omkring 3 000 ansökningar i den första utlysningen, som nu stängt.
Det kom över 9 000 ansökningar.
Konkurrensen om de drygt 200 bidragen från ERC blir därmed stenhård. Nu ska ansökningarna utvärderas. Den totala summan som ska fördelas är 290 miljoner Euro.

Utlysningen ERC Starting Grants var riktad mot forskare i början av sin karriär. I höst kommer en ny utlysning som vänder sig till mer erfarna forskare.

Forskningskommissionär Potocnik var mycket nöjd med det stora intresset, och såg det som ett tecken på att forskarvärlden har tagit till sig detta nya koncept och visar stort förtroende för Europeiska forskningsrådet.
2007-05-28

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se