Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Färre doktorander i Sverige
De senaste två åren har antalet nya forskarstuderande minskat med en fjärdedel i Sverige.
Sverige är fortfarande kvar i toppen bland OECD-länderna när det gäller andel forskarutbildade, men håller nu på att tappa mark.
Det visar Högskoleverkets årsrapport 2007 som beskriver högskolornas utveckling under det gångna året.

Forskningsresurserna har varit oförändrade i fem år, trots den kraftiga utvecklingen av Sveriges ekonomi. Det är en av förklaringarna till den svaga utvecklingen när det gäller rekryteringen av nya studerande i forskarutbildningen under de senaste åren.

Samtidigt som antalet nybörjare i forskarutbildningen minskat kraftigt de senaste åren, ligger Sverige fortfarande högt på OECDs lista över andel forskarutbildade i vissa åldersgrupper. Andra länder med en hög andel invånare med doktorsexamen är Schweiz, Österrike, Portugal och Tyskland.

Högskoleverkets rapport bekräftar den undersökning Tentakel gjorde i februari förra året. En rundringning till tio tekniska och naturvetenskapliga fakulteter i landet visade att antalet nya doktorander vid dessa fakulteter minskat kraftigt under 2005. Orsaken var universitetens kärva ekonomi.
2007-05-28

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se