Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Politikerna ska lyssna mer på forskarna
Foto: Melker Dahlstrand
Kommande beslut i Riksdagens kammare ska vara baserade på bästa tillgängliga forskning.

Helene Limén (överst) och Lars Eriksson är nya forskningssekreterare vid Riksdagens utredningstjänst. Eva Krutmeijer (nederst) på Vetenskapsrådet arbetar med "Mötesplatsen för forskare och folkvalda".
Du harvar på i labbet, du publicerar nya resultat då och då.
Men vart tar kunskapen vägen sedan?
Nu ska Riksdagen bli bättre på att ta hänsyn till forskningsresultat när man fattar beslut.
Under våren har Riksdagen anställt två egna forskningssekreterare, Lars Eriksson och Helene Limén.
– Vi ska fungera som en länk mellan politiker och forskare, vara ett smörjmedel, säger Helene Limén, som själv disputerat i akvatisk ekologi vid Stockholms universitet.

Enligt en rapport från föreningen Vetenskap och Allmänhet, V-A, söker två av tre politiker information om forskningsresultat för att underbygga politiska beslut. Men trots att 74 procent av dem anser att teknik och naturvetenskap har stort inflytande på samhällsutvecklingen, söker bara 21 procent efter forskningsresultat om det området. Forskning inom samhällsvetenskap och humaniora studeras oftare.

Särskilda forskningssekreterare

Efter en intern utredning beslöt Riksdagen 2006 att satsa på en förstärkning av forsknings- och framtidsfrågor. Men istället för ett särskilt framtidsutskott, blev det alltså egna forskningssekreterare vid Riksdagens utredningstjänst, RUT,
som ska bistå alla riksdagsutskott med bland annat forskningsöversikter och utfrågningar för beslutsunderlag.

– Det är oerhört spännande att vara med och bygga upp en ny verksamhet och medverka till att beslut fattas på god vetenskaplig grund. Det är viktigt att forskarna också ser att de resultat de tar fram faktiskt används, säger Helene Limén.

Häromveckan arrangerades en utfrågning för trafikutskottet, med tre inbjudna forskare inom klimat, alternativa drivmedel och bilmotorer.

Rifo flyttas

– Efter de inledande tekniska diskussionerna kom frågor som lagstiftning och sociologiska drivkrafter upp. Därför kan det behövas ytterligare en utfrågning om ämnet. Tvärvetenskap är oerhört viktigt, säger Lars Eriksson som är statsvetare och tidigare arbetade på SUHF.

För att ytterligare stärka forsknings- och framtidsfrågorna kommer kansliet för föreningen Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, att flyttas från Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, till Riksdagen.

Parallellt med detta driver Eva Krutmeijer ett liknande projekt på Vetenskapsrådet, ”Mötesplatsen för forskare och folkvalda”.

"Expertsvar" för politiker

– Riksdagsledamöter är extremt upptagna så vi lyssnar efter vilken information de behöver. Informationen förpackas annorlunda idag med alla broschyrer och webbplatser. Politikerna behöver hjälp att sovra i materialet, säger Eva Krutmeijer.

Till sommaren 2008 ska hon arbeta fram former för att underlätta dialogen mellan forskare och politiker, bland annat genom forskarfrukostar, seminarier och att öppna tjänsten Expertsvar – som idag vänder sig till journalister – även för folkvalda politiker.
– Jag blir överlycklig när jag ser en forskare och en politiker byta visitkort på forskarfrukostarna, säger Eva Krutmeijer.
2007-05-28

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se