Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Finns Higgs?
Arne Johansson, huvudsekreterare NT.
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har just kommit tillbaka efter ett rådsmöte i Schweiz och framför allt efter ett fascinerande studiebesök på CERN.

Att stå drygt 100 meter under jord och betrakta den enorma detektorn i ATLAS-grottan ger mig en känsla som påminner om den man får genom att stå mitt i Peterskyrkan i Rom.

Frågorna om materiens innersta struktur är ju också av existentiell natur.
Huruvida Higgs-bosonen existerar eller inte får vi kanske svar på genom forskningen som snart ska komma igång på CERN. Vi fann den i alla fall inte under våra irrfärder i LHC-tunneln.

Acceleratorer i olika former är också centrala element i flera av de andra aktuella stora infrastruktursatsningarna. Speciellt spännande ska det bli att följa utvecklingen av projektet European Spallation Source, ESS, och dess eventuella placering i Lund.

Överhuvudtaget hoppas vi på stora och djärva satsningar på forskningen i den forskningsproposition som vi på Vetenskapsrådet och många andra just nu jobbar med att ta fram underlag till.

Ha en skön sommar! Och för alla VR-granskare: glöm inte att ta med några ansökningar att avnjuta i hängmattan!
2007-05-28

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se