Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

"Doktorandantagningen ska inte ske i en tvåstegsmodell"
Rikard Lingström doktorerar på KTH. Han har själv tagit ut licentiatexamen för att stämma av arbetet i deltid. Det kan vara en fördel för planeringen av det fortsatta arbetet, säger han.

Anders Eriksson är prorektor vid KTH, som tar in hälften av sina forskarstuderande för licentiatutbildning.

Björn Öhlander är dekan vid Luleå tekniska universitet där 80 procemt av forskarstuderna antagits till licentiatutbildning.
På vissa högskolor är över hälften av de nya forskarstudenterna antagna för licentiatexamen.
Ändå fortsätter en stor del mot doktorsexamen.
Missbruk av reglerna, tycker doktorandföreningen som vill se hårdare tag mot antagningsförfarandet.
Vid Luleå tekniska universitet antogs 2006 hela 80 procent av forskarstudenterna på den tekniska fakulteten till licentiatutbildning. På KTH var andelen 49 procent. Men många av licentiaterna fortsätter mot doktorsexamen. Vid Luleå hade till exempel drygt hälften av dem som antogs till doktorsexamen 2006 tidigare antagits till och avlagt licentiatexamen. På KTH var siffran 28 procent.

– Det är inte meningen att antagningen ska ske i en tvåstegsmodell. Lärosätena använder möjligheten för att slippa ifrån det fyraåriga finansieringsansvaret och kan avsluta ett doktorandprojekt efter halva tiden, säger Rikard Lingström som är ordförande i Sveriges doktorandförening inom SULF.

Finansieringen styr

Högskolorna förklarar siffrorna med ekonomin. Det är svårt att redan vid antagningen till doktorsutbildning garantera finansiering i de fyra år som högskoleförordningen kräver, särskilt som externt stöd till forskningsprojekt ofta beviljas tre år i taget. Då är det lättare att anta forskarstudenter på två år.

De pekar också på speciella omständigheter för de tekniska sektorerna.
– Många vill ha licentiatutbildning eftersom det är en gångbar titel inom tekniska sektorer. Andra vill inte binda upp sig för fyra år, säger Anders Eriksson som är prorektor vid KTH.

Björn Öhlander, dekan vid tekniska fakultetsnämnden vid Luleå tekniska universitet, har en liknande förklaring.
– Vi har så tillämpade ämnen att forskarstudenterna ofta försvinner till näringslivet direkt efter licentiatexamen, säger han.

Men Rikard Lingström tror inte på det.
– Statistiken över hur många som fortsätter mot doktorsexamen talar snarare för att det är doktorsexamen de vill ha, säger han.
Det stora problemet är att förfarandet skapar en otrygghet för studenten som inte vet vad som händer efter licentiatexamen, menar han.

Doktorand är normen

Policyn vid KTH är dock att i normalfallet ska forskarstudenten antas till doktorandutbildning direkt. Det ska gälla också vid Luleå tekniska universitet.  
– Vi har identifierat detta som ett problem. Det kommer inte att se ut så i framtiden. År 2008 kommer det att ske en dramatisk förändring, säger Björn Öhlander.

– Möjligheten med licentiatexamen som slutmål måste tas bort om man använder den på detta sätt, säger Rikard Lingström.

Denna möjlighet att anta studenter med licentiatexamen som slutmål infördes 2002. Syftet var att till exempel yrkesverksamma skulle kunna få en kortare forskarutbildning. Innan dess kunde forskarstudenten ta licentiatexamen som ett etappmål på vägen mot doktorsexamen, eller avsluta forskarstudierna på halva vägen.


Fotnot: I regeringens proposition 2001/02:15 står det så här:
”Det är angeläget att det inte skapas en tvåstegsmodell där studenter regelmässigt först antas till studier för licentiatexamen för att sen eventuellt tillåtas gå vidare till studier för en doktorsexamen.” står det i propositionen

Fotnot 2: Läs också Högskoleverkets rapport 2006:18 R: ”Utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor”.
2007-05-28

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se