Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Expedition Linné
Foto: Folke Rydén
Mattias Klum fotograferar en... växt.
Film: Expedition Linné, 80min
Medverkande: Mattias Klum, Folke Rydén, Lorena Grubisic, Samira Rahman, Magnus Hessbo m fl.
Visas: Biografer och SVT
Idag är vi sex miljarder människor på jorden. På Carl von Linnés tid fanns 0,75 miljarder människor. Några av dem var hans lärjungar som reste världen över för att hjälpa till att kartlägga naturen.
I år är det 300 år sedan Linné föddes och hela världen firar honom.

I filmen Expedition Linné, beställd av Kungl. Vetenskapsakademien och gjord av naturfilmaren Mattias Klum, följer tre svenska ungdomar i Linnés fotspår och anda; nyfikenhet och kreativitet.

Resan går till platser som Venezuela, Lappland, Nordamerika, Japan och Nya Kaledonien.
Men egentligen handlar filmen väldigt lite om Linné och hans systematisering av växtriket, och mer om ungdomarnas engagemang i den mångfald som håller på att försvinna.

Undersköna naturbilder staplas på varandra. Lejonpar som gosar på savannen i Afrika, färgsprakade insekter i Venezuelas djungler och ovanliga träd i Japan. Men däremellan är det ganska tomt.

Filmen går ut på att berätta det vi alla redan vet; att klimatet är i gungning och naturen skövlas. Dags att vakna upp!
Mattias Klum säger det själv i filmen: ”Expedition Linné är en informationskampanj.”

Blinkningen till Expedition Robinson lyser igenom i sidointervjuerna med ungdomarna Samira, Lorena och Magnus, av typen: ”Det kändes hemskt att se hur renarna jagas med helikopter och motorcykel av samerna”. ”Det var en fantastisk känsla att hitta pärlmusslor i en bäck i Lappland.”

Annars är dispyten mellan den unge ekonomistudenten Magnus och den svenske botanisten Ulf Swenson i Nya Kaledonien filmens mest uppfriskande drag, där det blev uppenbart att forskarens naturliga nyfikenhet för att förstå världen, inte alltid är så självklar för den som är mer fokuserad på den ekonomiska nyttan för samhället.
Ändå hänger de båda utgångspunkterna intimt samman, vilket jag hoppas blir temat för nästa Linnéfilm. Helst innan ytterligare 300 år har gått.

Betyg: 3 Tentakler

Fotnot:
Läs mer om filmen på Expedition Linnés hemsida
070528

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se