Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Lise Meitner – en levnadsteckning
Lise Meitner – en levnadsteckning
BOKRECENSION
Titel: Lise Meitner – en levnadsteckning
Författare: Bengt Forkman
Förlag: Gidlunds, 2006, 219 sidor
Biografin ger information både om Lise Meitner och om många av hennes samtida, både forskare och andra. En hel del har redan skrivits om henne, inte bara om flykten från Hitlers Tyskland till Sverige utan också om det märkliga faktum att hon aldrig tilldelades Nobelpriset. Det finns dock inte mycket på svenska – bara två av drygt 40 verk nämns i bokens litteraturlista. Dessa två handlar tydligen om Lise Meitners inlägg i kärnvapen- och kärnkraftsdebatten.

Kanske kunde man ha önskat sig en mer fokuserad beskrivning av Lise Meitners liv och verksamhet – det har blivit många utblickar åt olika håll, till exempel minibiografier av samtida forskare. Om Werner Heisenbergs besök hos Niels Bohr under hösten 1941 ska inkluderas, borde det ha varit betydligt bättre dokumenterat.

En speciell källa som författaren använt är Operation Epsilon, bandutskrifter från Farm Hall i England där Meitners medarbetare inom fissionsforskningen, nobelpristagaren Otto Hahn, som en av tio tyska forskare satt internerad under andra halvåret 1945. I Operation Epsilon beskriver kemisten Hahn fysikern Lise Meitner  som ”en av sina assistenter”. Uppenbart var hon honom jämbördig som forskare och de kompletterade varandra oerhört väl. Hahns kommentar stämmer emellertid med den uppfattning som rådde bland vissa av Nobelkommittéernas ledamöter.

Tyvärr har det slarvats med språkbehandling och korrekturläsning. Det förekommer också felaktigheter både i stavning och direkta citat. Men Forkmans bok fyller en lucka, och utgivningen borde leda till att flera kan få veta mera om Lise Meitner och hennes dramatiska livsöde. Dessutom kan man här och var inhämta kärnfysikaliska kunskaper, förmedlade på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt.

Betyg: 3 Tentakler

Fotnot: Se ett klipp ur filmen The Path to Nuclear Fission: The Story of Lise Meitner and Otto Hahn.
2007-01-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se