Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Undergång
Undergång. Civilisationernas uppgång eller fall.
BOKRECENSION
Titel: Undergång. Civilisationernas uppgång eller fall
Författare: Jared Diamond
Förlag: Norstedts, 619 sidor
De flesta, även personer med naturvetenskaplig inklination, fascineras väl av nästan bortglömda ruinstäder, och av olösta gåtor kring utdöda folk? Jared Diamond är biolog, men använder i sin bok en inom samhällsvetenskaperna mer vanlig metod, den komparativa, för att klarlägga orsaker till samhällens sönderfall eller fortlevnad.

De typfall av ”kollapsade” civilisationer, som ägnas störst utrymme och jämförs, är nordbornas koloni på Grönland, polynesiernas på Påskön samt två stora indiankulturer, Anasazi och Maya. Livslängden på dessa har varit 400–800 år, från etablering och blomstringstid fram till kraftig recession eller rent av undergång.

Diamond laborerar med fem ”undergångsfaktorer”: miljöförstöring, klimatförändringar, fientligt inställda grannar, brutna handelsförbindelser samt det egna samhällets reaktion på dessa problem (det vill säga kulturella faktorer och attityder).

Han ger också historiska exempel på när katastrofer kunnat avvärjas genom kloka strategier, och samhällets överlevnad därmed säkrats: inuiterna på Grönland (som anlände dit på 1200-talet, ungefär 200 år efter vikingarna), medeltidens Island samt Japan under Tokugawashogunatet. Ett intressant modernt studieobjekt är ön Hispaniola, där grannarna Haiti och Dominikanska republiken har haft likartade fysiska och ekologiska grundförutsättningar, men där utvecklingen gått åt mycket olika håll.

Troligen uppfattas bokens innehåll delvis som kontroversiellt. Tanken att ”naturfolk”, förvisso oavsiktligt, kan ha skapat miljökatastrofer, som bidragit till deras egen undergång är kanske svårsmält för många, men boken är övertygande på den punkten. Skogsskövling, markförstöring, artutrotning, slöseri med vattenresurser etc. är icke nymodigheter som ”uppfunnits” av den moderna västerländska civilisationen.

Slutet av boken ägnar Diamond åt vilka lärdomar som kan dras av exemplen, med en analys av dagens miljösituation. Mycket kan ifrågasättas i en sådant mer spekulativt, ”politiskt” avsnitt, t.ex. hans obarmhärtiga kritik av den moderna gruvindustrin, men debatten som han inbjuder till är utan tvivel angelägen. Det ska inte avslöjas här vilken prognos vår egen globala civilisation får av denne expert på undergång…

Trots en föredömlig stilistisk enkelhet flyter läsningen inte helt lätt, och boken kunde säkert ha gjorts 100 sidor kortare, då den, som ofta är fallet med amerikansk facklitteratur, ställvis blir repetitiv och överpedagogisk. Mycket intressant och tankeväckande läsning erbjuder ”Undergång” dock.

Betyg: 4 Tentakler
2006-05-02

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se