Webbfrågan
Tror du att man kommer att hitta Higgs partikel?

56% 21% 21%
Antalet svar:60
Nästa nummer
Den 3 september

Foto: Jonas Björck
Här i tunneln under Jurabergen byggs nya acceleratorn LHC.
Alla pratar om den mystiska Higgs-partikeln.
– Finns den så kommer vi att hitta den, säger Kerstin Jon-And som arbetar med ATLAS-detektorn vid världens största partikelaccelerator, LHC, som just nu byggs vid CERN i Genève.
 
På vissa högskolor är över hälften av de nya forskarstudenterna antagna för licentiatexamen.
Ändå fortsätter en stor del mot doktorsexamen.
Missbruk av reglerna, tycker doktorandföreningen som vill se hårdare tag mot antagningsförfarandet.
 
Stephan Hundertmark har en forskarassistenttjänst i Stockholm. Men efter tolv år som forskare flyttar han nu till Tyskland – för en postdok.
– Universiteten borde inte anställa foassar, om de inte tänker ge en fast anställning efteråt, säger han.
Du harvar på i labbet, du publicerar nya resultat då och då.
Men vart tar kunskapen vägen sedan?
Nu ska Riksdagen bli bättre på att ta hänsyn till forskningsresultat när man fattar beslut.
 
 
Foto: Björn Högberg
Björn Högberg gör DNA-origami.
Nanostora smiley-gubbar byggda av DNA-molekyler fick stor uppmärksamhet när de visades upp i Nature för något år sedan.
Nu ska svenske Björn Högberg vidareutveckla tekniken och bygga upp 3D-strukturer som postdok på Caltech.
 
De senaste två åren har antalet nya forskarstuderande minskat med en fjärdedel.
Sverige är fortfarande kvar i toppen bland OECD-länderna, men håller nu på att tappa mark.
Europeiska forskningsrådet, ERC, hade räknat med omkring 3 000 ansökningar i den första utlysningen, som nu stängt.
Det kom över 9 000 ansökningar.
 
 
Foto: DESY, Hamburg
XFELs frielektronlaser ska kunna avbilda de allra minsta organismerna.
Janos Hajdu utvecklar teknik att ta bilder av världens minsta organismer, pikoplankton och virus. Nu får han två miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att konstruera en bioavbildningsstation för den nya europeiska forskningsanläggningen XFEL. Se filmen.
 
Snart allergifri?
Jordgubbar brukar vara hårdvaluta till midsommar. Men inte för dem som är överkänsliga. De har länge fått nöja sig med vita jordgubbar som innehåller mindre av det allergiframkallande ämnet.
Nu visar en avhandling i Lund att det ska vara möjligt att odla även röda allergifria jordgubbar.
 

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se