Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Forskning kostar – men ger inte alla svar
Foto: Sofia Günther
Eva Barkeman, redaktör.
Forskning kostar. Förutom lön, lokal och experimentutrustning, krävs diverse servicefunktioner på universitetet.
Någon måste betala, men frågan är om dessa pengar ska gå direkt till universiteten via basanslag, eller portioneras ut via externa finansiärer i konkurrens?
Läs artikeln om overhead-träsket.

Läs också intervjun med Dan Brändström som utreder statens resurstilldelning till universiteten.

Kanske ska fördelningen ske med samma vetenskapliga process som själva forskningen?

”Vetenskap innebär att man hela tiden korrigerar kunskapen; det är en ifrågasättande och prövande process.” Det framhöll Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi i Lund, vid ett seminarium om vetenskap och pseudovetenskap, under den årliga Vetenskapsfestivalen i Göteborg (15-22 april). Temat var Dragkampen mellan Gud och Darwin. Och diskussionerna i den fullsatta salen var livliga.

Även om vetenskapen strävar efter så korrekta modeller som möjligt av världen, så är inte sanningssökande detsamma som meningssökande. Det är i detta vakuum som både tro och pseudovetenskap kan uppstå, menade många av deltagarna. Problemet med psuedovetenskap är att den lånar vetenskapens fjädrar – utan att följa det vetenskapliga förhållningssättet.

Teologin kan dock studeras med vetenskapliga metoder.
Och enligt Ann-Louise Eriksson, forskningschef Svenska kyrkan, råder det ingen dragkamp mellan tro och vetenskap, åtminstone inte här i Sverige.
"Det som begränsar vetenskapen är inte det vi ännu inte vet, utan det som vetenskapen inte kan ge svar på."

För vi vill ju så gärna tro att vi är mer än våra celler… Och definitivt mer än ettor och nollor som avatarer i den virtuella världen, som i Second Life.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se