Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Granskningssäsongen har just startat...
Arne Johansson, huvudsekretare NT.

Cirka 1 900 ansökningar har just anlänt till Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap, NT. Själv hade jag nog väntat mig lite fler med tanke på att vi har aviserat att vi har mer pengar än vanligt att dela ut i årets omgång.

Den nya regel NT införde om max två löpande bidrag har medfört en viss minskning av antalet ansökningar och den minskning av personal vid universiteten de senaste åren, speciellt personal med tidsbegränsade förordnanden, har nog också en del i förklaringen.

Men nu sätter i alla fall den stora granskningen i gång med alla våra beredningsgrupper och externa experter.
Och för de sökande är det bara att hålla tummarna för ett positivt beslut i november.

En intressant nyhet i år är att postdok-ansökningar tas in både vår och höst, vilket innebär att ”väntetiden” för att kunna söka drastiskt har minskats, men det ställer också nya krav på gransknings/beredningsorganisationen.

Forskningsfusk har tyvärr aktualiserats genom nya fall. Skadan för forskningens anseende och förtroende hos allmänheten är avsevärd och frågan om den framtida hanteringen av forskningsfuskärenden är en högaktuell fråga i diskussioner mellan Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

När det här nu läggs ut på nätet är det dags att gå till Valborgsmässofirandet. Jag får passa på att önska alla läsare en skön valborghelg!

2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se