Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

1 900 ansökningar inom natur och teknik
Ansökningstrycket är fortfarande högt, både inom postdokutlysningen och för bidrag till projektbidrag och forskarassistentanställningar. Men, en minskning jämfört med förra året är ändå märkbar.
Den 26 april var sista ansökningsdagen på Vetenskapsrådet för forskare som söker projektbidrag och bidrag till forskarassistentanställningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Cirka 1 900 ansökningar inkom, en siffra som kan komma att modifieras något efter den slutgiltiga registreringen. Ansökningstrycket är fortsatt högt, även om en mindre minskning jämfört med förra året kan ses.

Förväntat högre söktryck

– Med tanke på att vi har aviserat att det finns mer pengar än vanligt att dela ut i år så hade jag väntat mig ett ännu högre söktryck. Men, det kan också hänga ihop med de senaste årens personalminskningar vid universiteten, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Den närmaste tiden kommer ansökningarna att registreras och sedan tar granskningsarbetet vid. Totalt kommer nästan 200 granskare att gå igenom de inkomna ansökningarna. Varje ansökan granskas och betygsätts av minst tre ledamöter i beredningsgruppen.

Om en ansökan inte ligger centralt inom beredningsgruppens arbete tas utlåtanden från externa granskare in. Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap beslutar om fördelning av bidrag den 13-14 november.

Ansökningar om bidrag till postdok

Sista ansökningsdag för postdokansökningar var den 29 mars. Totalt inkom 145 ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av dessa var 80 postdoktorsstipendieansökningar och 65 ansökningar om bidrag till anställning som postdok i Sverige. Det är en minskning jämfört med förra året, men hänger ihop med den nya proceduren med lite nya krav och utlysning två gånger per år.

– Det blir kortare handläggningstider med två utlysningar per år och en stor fördel för de som får medel att snabbt kunna starta sin postdokperiod, säger Arne Johansson.
Generaldirektören fattar beslut om postdok den 15 maj. Nästa postdokutlysning blir i höst med sista ansökningsdatum 25 september.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se