Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Satsning på hållbar utveckling
Forskningsrådet Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet gör en gemensam treårig satsning på hållbar utveckling med fokus på klimatfrågor.
– Vi vill finansiera ämnesövergripande forskning som på ett banbrytande sätt kan bidra till ny kunskap om hållbar utveckling, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.
Finansiärerna vill se större projekt där forskare från olika discipliner samarbetar och där även grundforskning kan kombineras med mer behovsmotiverad forskning. Bidragsbeloppen kommer att kunna omfatta upp till tre miljoner kronor per år (inklusive indirekta kostnader).

Särskilt välkomnas ansökningar om forskning kring förändringsprocesser och anpassning i de nordliga polartrakterna.
Exempel på andra relevanta forskningsområden är: 

• växthusgasbalanser och åtgärder för minskad emission
• samhälls- och klimatförändringars ömsesidiga påverkan (exempelvis i form av migration),
• samspelet mellan kunskap, attityder och införandet av miljövänlig teknik
• klimatförändringars effekter på ekosystem.

Utlysningen kommer att ske kring den 31 maj med sista ansökningsdatum 27 september.
Ansökningar skickas till Vetenskapsrådet och granskning sker av en internationell expertpanel.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se