Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Overheaden kan bli 50 procent
Foto: Eva Barkeman
Overhead. Tillgång till en sån här kan ingå i omkostnadspåslaget på externa forskningsbidrag.

Kåre Bremer, Lars Samuelson och Arne Johansson.
Overheaduttaget varierar ute på universiteten, trots avtalet om 35 procent.
SUHF vill att omkostnadspåslaget ska vara hela 50 procent.
Staten skulle då behöva lägga till ytterligare 400 miljoner kronor, bara för att behålla Vetenskapsrådets nettobidrag.
Overhead. Omkostnadspåslag. Förvaltningsavgift. Indirekta kostnader.
Jo, kärt barn har många namn.
Idag har de flesta externa finansiärer, däribland Vetenskapsrådet, ett avtal med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, om att ett påslag på 35 procent på forskningsbidraget ska gå till så kallad overhead.

Detta är ett schablonmässigt påslag för att täcka gemensamma funktioner ute på universitet; 17 procent för lokalkostnader och 18 procent för indirekta kostnader som IT-service, administration, bibliotek, städning med mera.

Omfördelning av medel

Många forskare vittnar dock om att universiteten tar ut betydligt mer än det överenskomna påslaget från de medel som borde vara öronmärkta för de forskare som sökt medlen. Det innebär att pengar som erhållits i hård konkurrens för ett specifikt projekt, kan omfördelas till annan forskning.

– De allmänna fakultetsmedlen utökas till viss del på bekostnad av de riktade forskningsmedlen från externa finansiärer, även om det inte är officiellt, säger Arne Johansson, huvudsekreterare på Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Hos Vetenskapsrådet är de 35 procenten inbakade i det belopp som forskaren beviljas.
Ett bidrag på 540 000 kronor innebär alltså 400 000 kronor till forskningen och 140 000 kronor i förvaltningsavgift.

1,14 miljoner i overhead

Professor Lars Samuelson, som leder separat artikel i detta nummer av Tentakel), tror att ökad overhead samt tillskott av direkta fakultetsmedel är två vägar som kommer att löpa parallellt, för att täcka universitetens indirekta kostnader.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se