Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Linné: Malaria orsakas av lerpartiklar
Foto: Swiss Info
Aj! Använd profylax när du åker till länder med malariamyggor.

Foto: Berit Schmidt-Aydin, Smittskyddsinstitutet
I dag vet vi att sjukdomen malaria, som årligen drabbar 300 miljoner människor och dödar över en miljon, är en parasit vid namn Plasmodium som sprids via malariamyggan. Här syns Plasmodium-infekterade röda blodkroppar.
Naturvetaren Linné hade rätt om mycket i naturen.
Men läkaren Linné, som disputerade på malaria, trodde att frossan orsakades av… lerpartiklar.
Carl von Linnés profession var egentligen läkarens, inte naturvetarens. Detta är inte så märkligt som det låter; på hans tid hängde medicin och botanik intimt ihop som discipliner. Man var främst intresserad av att beskriva hur växter kunde användas som läkemedel. Innan han fick sin professur i Uppsala 1741 försörjde han sig som läkare i Stockholm under ett par år, "ett eländigt släpgöra” med hans egna ord.

Den medicine doktorsgrad som Linnés akademiska karriär vilade på hade han emellertid förvärvat utomlands, då sådana möjligheter inte stod till buds i hemlandet. Han disputerade bara en vecka efter det att han anlänt till Harderwijk i Nederländerna sommaren 1735. Försvaret var förstås noga förberett hemma, och manuskriptet till avhandlingen hade han med sig i bagaget. Mest imponerade är det kanske att man hann med att trycka den till disputationsdagen!

Egen hypotes om malaria

Vilken betydelse har Linné haft för den medicinska forskningen? Sannolikt inte så väldigt stor. I doktorsavhandlingen, som behandlade ”återkommande frossa”, det vill säga malaria, granskar han kritiskt de då existerande teorierna för sjukdomens uppkomst. Han lanserar slutligen sin egen hypotes, att det är grumligt vatten som orsakar malaria, närmare bestämt lerpartiklar som via dricksvatten letar sig in i kroppen och täpper till blodkärlen.

Observationen att sjukdomen är vanlig i trakter med stillastående vatten var ju riktig, men det skulle dröja cirka 150 år till innan någon insåg sambandet med myggor som bärare av malariaparasiter.

Rekommenderade kinin

Linné rekommenderade allmänt bittra ämnen som botemedel mot frossa, och i synnerhet kinabark (som faktiskt har sitt ursprung i Peru); det innehåller kinin, vilket ju alltjämt ingår i både malariamedel och törstsläckande drycker. Kinaträdets vetenskapliga namn, Cinchona officinalis, fick Linné från grevinnan av Chinchon, hustrun till den spanske vice-kungen av Peru, som lär ha fått höra om barkens medicinska verkningar av infödda indianer.


Fotnot: Se tidigare artiklar i serien "Lätt om Linné:
Linné kunde gjort en Darwin
"Stenar alstras inte ur ägg"
Skicka iväg Linné!
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se