Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Hans oredlighet straffade sig
Vetenskapliga meriter i all ära, men det räcker inte om man inte också är en schyst forskare.
Det fick en ung man vid Stockholms universitet erfara när han sökte en av Vetenskapsrådets attraktiva rådsforskartjänster.
Den välmeriterade stockholmsforskaren var en toppkandidat till rådsforskartjänsten. Men efter en utredning vid Stockholms universitet och överläggningar inom Vetenskapsrådet bedömde ämnesrådet för Naturvetenskap och Teknikvetenskap att stockholmsforskaren inte kunde komma ifråga för tjänsten – på grund av bristande lämplighet.

– Avsteg från god forskningssed måste spela in i totalbedömningen av vetenskaplig skicklighet. Det är vår skyldighet att sätta ner foten och säga att det här inte är okej, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik.

Varje år utlyser Vetenskapsrådet ett tiotal rådsforskaranställningar inom naturvetenskap och teknik, vilka innebär heltidsfinansiering under sex år. Syftet med anställningarna är att ge duktiga forskare ytterligare meritering och öka rekryteringen till forskarbanan.

En förutsättning är därför att innehavaren accepterar och följer de forskningsetiska principer om god vetenskaplig sed som Vetenskapsrådet omfattar.

Läs mer i Codex om regler och riktlinjer för forskning.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se