Webbfrågan
Har du varit inne i den virtuella världen Second Life?

8% 0% 91%
Antalet svar:48
Nästa nummer
Den 28 maj

Lärarundantaget blir kvar
Det så kallade lärarundantaget, som innebär att universitetsforskare själva äger rätten till sina uppfinningar, har länge debatterats. Efter Marianne Levins utredning ”Nyttiggörande av högskoleuppfinningar” 2005, har nu regeringen beslutat att låta lärarundantaget vara kvar.
Forskningsminister Lars Lejonborg ser lärarundantaget som ett viktigt ekonomiskt incitament för att få forskare att stanna vid universiteten och inte låta sig köpas över till företag.

– Vi har inga planer på att avskaffa eller radikalt förändra lärarundantaget, sa Lars Leijonborg vid en presskonferens.

Däremot vill regeringen införa en ny bestämmelse i sekretesslagen, för att bevara patentbarheten för universitetsforskare. Sekretesskyddet gäller hos universitet och högskolor för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid forskningssamverkan mellan lärosätet och en enskild.

Den nya bestämmelsen i sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.


Fotnot 1. Läs hela mer om lärarundantaget i tidigare nummer av Tentakel.
2007-04-30

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Forskning.se